Seminar

Seminar Slimme technologieën om digitale leermaterialen te vinden

Er zijn al veel digitale leermaterialen beschikbaar, maar hoe vinden studenten en docenten leermaterialen die passen bij hun eigen onderwijsbehoeften? Kom naar dit seminar en hoor welke slimme technologieën we samen met onze partners hebben onderzocht om deze vraag te beantwoorden.

Close-up van handen die op een laptop typen
21 jun 2019
Tijd
12.00 tot 17.00 uur
Plaats
SURF-kantoor, Utrecht

Slimme technologieën zijn noodzakelijk

Digitale leermaterialen zijn er in allerlei vormen, zoals kennisclips, PowerPoint-presentaties, pdf’s, online e-modules, oefentoetsen. Maar hoe zorg je ervoor dat studenten en docenten hun weg vinden in zo'n groot en gevarieerd aanbod? Slimme technologieën, zoals machine learning (spraak- en beeldherkenning) en linked open data, zijn nodig om grote collecties te structureren, te analyseren en doorzoekbaar te maken voor de gebruiker.

Uitkomsten van technologieverkenningen

SURF doet, samen met de werkgroep Bibliotheken open en online onderwijs en de special interest group Open Education, onderzoek naar oplossingen om digitale (open) leermaterialen gemakkelijk vindbaar te maken. Tijdens dit seminar hoor je de uitkomsten van onze verkenningen. Daarnaast vertellen sprekers van binnen en buiten het onderwijs hoe zij deze technologieën in de praktijk toepassen.

Voor wie?

Het seminar is bedoeld voor informatiespecialisten, onderzoekers, IT-medewerkers, innovatiemanagers en beleidsmakers in het wo, hbo en mbo.

  Programma

  12.30 Welkom & inleiding over machine learning en artificial intelligence - Jelmer de Ronde, SURF
  13.00 Verkenningen van SURF naar spraak- en beeldherkenningstechnologie en full-text search - Jelmer de Ronde, SURF
  13.45 Pauze
  14.00 Verkenning naar spraaktechnologie - Erik Boon, VU Amsterdam
  14.30 Verkenning vakvocabulaires en linked open data (via Eduterm) en toepassing project HBO Verpleegkunde -  Sylvia Moes, VU Amsterdam
  15.15 Spraaktechnologie voor ondertiteling van debatten in de Tweede Kamer - Arjan van Hessen, Universiteit Utrecht, Universiteit Twente
  16.00 Discussie over use cases in het hoger onderwijs
  16.45 Afsluiting en borrel

  Inschrijven en annuleren