Seminar

Seminar Van open badges naar edubadges

Wil jij inzicht in de huidige ontwikkelingen op het gebied van open badges? En wil je weten wat de geleerde lessen zijn van instellingen die experimenteren met open badges in hun onderwijs? Tijdens het seminar presenteren we de geleerde lessen uit de pilot en de toekomstplannen van SURF.

Voorbeelden edubadges
23 mrt 2020
Tijd
12.30 - 16.30
Plaats
SURF-kantoor Utrecht

Wat zijn open badges?

Het kunnen toekennen van digitale en open badges is een ontwikkeling die past bij flexibilisering van het onderwijs. Open badges vormen het gereedschap voor het erkennen van bijvoorbeeld eerder verworven vaardigheden van studenten. Een andere belangrijke ontwikkeling waar open badges een rol in kunnen spelen is microcredentialing: het opknippen van het geaccrediteerde onderwijs in kleinere eenheden dan diploma’s, en het aan deze kleinere eenheden een zelfstandige waarde toekennen.

Pilot edubadges infrastructuur van SURF

Van september 2018 tot april 2020 experimenteren 17 instellingen met open badges in hun onderwijs en gebruiken hiervoor de pilot edubadges infrastructuur van SURF. Tijdens dit seminar presenteren zowel de instellingen als SURF de geleerde lessen en blikken vooruit naar de toekomst. Bij gebleken succes kan deze pilot overgaan in mogelijke dienstverlening vanuit SURF.

Voor wie

De bijeenkomst is primair bedoeld voor beleidsmedewerkers, informatiemanagers en business analisten van de instellingen. Voor deelname aan het seminar gaan we ervan uit dat je bekend bent met het begrip open badges. De bijeenkomst richt zich op open badges in het hoger onderwijs en het mbo.

Programma

Programma volgt binnenkort.