Seminar

Seminar - Verwerking van big data in astronomie en aardobservatie

Maak je in je onderzoek op het gebied van sterrenkunde of aardobservatie gebruik van big data? Wil je leren over innovatieve projecten in deze domeinen met een sterke dataverwerkingscomponent? Dit seminar brengt de sterrenkunde- en aardobservatiegemeenschappen samen om gemeenschappelijke uitdagingen en best practices te bespreken.

Regie op data
23 jan 2024
Tijd
10:00 - 17:00
Plaats
SURF Utrecht

Big (data) uitdagingen

De uitdagingen met betrekking tot big data zijn vergelijkbaar voor Astronomie & Aardobservatie onderzoek. Beide domeinen hebben te maken met steeds grotere hoeveelheden gegevens en een toenemende complexiteit van de gegevens. Daarom wordt er van missie- en instrumententeams verwacht dat ze producten leveren die klaar zijn voor wetenschap/analyse, aangezien het voor de eindgebruikers niet meer haalbaar is om de voorbewerking zelf te doen.

Een ander effect van de toegenomen datavolumes en complexiteit is de migratie van wetenschappelijke workflows van desktops naar virtuele onderzoeksomgevingen of HPC-clusters. Er zijn nieuwe AI-algoritmen en andere optimalisaties nodig om door de enorme datasets te ploegen. En hoe worden big data beheerd en gedeeld in de context van de Open Science revolutie?

In dit seminar brengen we twee onderzoeksgemeenschappen met vergelijkbare uitdagingen samen en leren we hoe innovatieve big data projecten in de sterrenkunde en aardobservatie omgaan met:

  • gegevensverwerking en -analyse: hoe kom je van ruwe gegevens tot voor wetenschap/analyse geschikte gegevensproducten en wetenschappelijke workflows?
  • gegevensopslag en -beheer: hoe gedistribueerde en heterogene datasets en opslagsystemen te beheren volgens Open Science en FAIR-principes?
  • Opkomende technologieën: hoe AI, Quantum Computing, HPC, exascale computing gebruiken om Big Data-uitdagingen aan te pakken?

Innovatieve projecten en inspirerende sprekers

Organisatie Comité

  • Haili Hu (SURF)
  • Raymond Oonk (SURF)
  • Jolien Diekema (NSO)
  • Raymond Sluiter (NSO)

Voor wie

Onderzoekers, IT-ondersteuning en projectmanagers die actief zijn in de sterrenkunde of aardobservatie.