Webinar
SURF Challenge day 2020

De Challenge day, die op 12 maart niet door kon gaan, hebben we online georganiseerd. Leveranciers die hebben meegedaan met de online Challenge day presenteerden hun visie op de leeromgeving van de toekomst aan onze instellingen op donderdag 4 juni en op donderdag 18 juni 2020. Bekijk de terugblik.

Studente met VR bril

De challenges voor leveranciers

Challenge 1

Studeren in eigen tempo: Versnellen of vertragen mogelijk maken in het Student Informatie Systeem

Studentinformatiesystemen (SIS) zijn onmisbare bouwstenen van het informatiesysteem van de onderwijsinstelling. Willen we het onderwijs in de toekomst flexibeler inrichten, dan is het nodig dat deze systemen dit ondersteunen.

De challenge

Laat zien op welke manier jouw systeem de transitie van cohort gebaseerd onderwijs naar studentgestuurde individuele leerroutes ondersteunt.

Meer informatie

Lees meer over deze challenge.

Challenge 2

Persoonlijke, fysieke en technologierijke leeromgeving

Onderwijs en leren vinden niet alleen meer plaats in het klassieke klaslokaal of hoorcollegezaal, maar gebeurt op veel verschillende manieren. Als we een kijkje nemen in de toekomst, hoe gaat de uitwisseling tussen informele en meer formele systemen, en tussen fysieke en digitale leeromgevingen dan plaatsvinden? Worden fysieke leeromgevingen ook persoonlijker? Hoe kan hierbij optimaal gebruik worden gemaakt van alle technologische ontwikkelingen?

De challenge

Schets een beeld van de toekomst waarin digitale en fysieke leeromgeving samen komen, waar mogelijk via demo-opstellingen.

Meer informatie

Lees meer over deze challenge.

Challenge 3

Show & share your data

Binnen de leeromgeving van de toekomst spelen data een belangrijke rol. Als de leeromgeving van de toekomst modulair wordt opgebouwd, hoe vindt (studie)data-uitwisseling tussen applicaties dan plaats? Voor onderwijsinstellingen is het belangrijk om te weten hoe leveranciers omgaan met vraagstukken over data-eigenaarschap, uitwisseling, standaarden, transparantie van algoritmes, ethiek en privacy/beveiliging.

De challenge

Laat zien hoe jouw educatieve applicatie onderdeel kan zijn van een modulaire leeromgeving en presenteer je visie op data (en data uitwisseling). 

Als je deze challenge aangaat, verwachten wij dat de educatieve applicatie gekoppeld wordt aan de SURF testomgeving DLO.

Meer informatie

Lees meer over deze challenge.