Webinar
SURF Challenge day 2020

De Challenge day, die op 12 maart niet door kon gaan, hebben we online georganiseerd. Leveranciers die hebben meegedaan met de online Challenge day presenteerden hun visie op de leeromgeving van de toekomst aan onze instellingen op donderdag 4 juni en op donderdag 18 juni 2020. Bekijk de terugblik.

Studente met VR bril

Deelnemende leveranciers

Meer weten over de leveranciers die onze challenges aangaan?

Challenge 1

Onderstaande leveranciers gaan aan de slag met Studeren in eigen tempo: Versnellen of vertragen mogelijk maken in het Student Informatie Systeem. Lees meer over deze challenge.

Educator

Educator is een cloudoplossing, ontwikkeld op basis van moderne en bewezen open source technologie. Educator’s Studentinformatiesysteem (SIS) neemt in de architectuur de individuele student als uitgangspunt. Daardoor zijn studiecontracten per definitie individueel en gebaseerd op in de onderwijscatalogus vastgelegde onderwijsproducten.

www.educator.eu/op-expeditie-met-student-floris-ondersteund-met-het-educator-sis-volg-en-leerplatform

Your Next Concepts

Your Next Concepts richt zich niet alleen op verbeteren van het onderwijs op dit moment. Ze houden altijd rekening met toekomstige trends en veranderingen bij het oplossen van educatieve problemen. Your Next Concepts’ SQill stelt onderwijsontwikkelaars in staat om curricula effectief te ontwerpen en voortdurend te verbeteren, om ervoor te zorgen dat de leerresultaten worden bereikt en het curriculum coherent is opgezet.

www.yournextconcepts.com

SaNS Expertisecentrum

De kracht van de SaNS-samenwerking zit in het gezamenlijk ontwikkelen en beheren van het SIS. Het betreft het op het pakket Oracle PeopleSoft Campus Solutions gebaseerde Student Informatie Systeem (‘SaNS-CS’) dat door het SaNS Expertisecentrum beheerd en doorontwikkeld wordt ten behoeve van de HvA, de UvA en de Universiteit Leiden, met daarin de complete functionaliteit voor inschrijven en studievolg.

www.sans-ec.nl

Progress Onderwijsondersteuning

Progress Onderwijsondersteuning levert een gevarieerd en compleet pakket aan instrumenten en diensten die ingezet worden om het beheer van studentinformatie en de kwaliteitszorg in het hoger onderwijs naar een hoger plan te brengen. Onder de naam Progress SIS wordt een suite van producten aangeboden, die bestaat uit een uitgebreide studievoortgangregistratie, -en inschrijf- en uitschrijffunctionaliteit als ook een portaal voor verschillende gebruikersgroepen.

www.progressonderwijs.nl

CACI B.V.

CACI concentreert zich met OSIRIS op het Hoger Onderwijs en volgt de ontwikkelingen op de voet. Over deze ontwikkelingen overlegt CACI intensief met haar gebruikers. OSIRIS is een standaard Student informatiesysteem (SIS) en ondersteunt de levenscyclus van een student: van inschrijving op een opleiding of module, tot het verstrekken van een diploma of certificaat. Onze ambitie is om de verschillende Flexibele studentroutes met OSIRIS te ondersteunen.

www.caci.nl

Itelligence

Itelligence stimuleert SAP-innovaties en zoekt altijd naar mogelijkheden om huidige systemen te verbeteren, zodat klanten nog meer uit hun SAP-applicaties kunnen halen. it.education is de op SAP SLCM (Student Lifecycle Management) gebaseerde oplossing die de gehele levenscyclus van de student afdekt. Binnen de lifecycle worden alle processen zoals vakken boeken, aanmelden voor tentamen, fase afronden en dergelijke afgedekt.

www.itelligencegroup.com

Challenge 2

Leveranciers die aan de slag  gaan met hun visie op de Persoonlijke, fysieke en technologierijke leeromgeving presenteren zich hieronder. Lees meer over deze challenge.

12CU & Fontys Hogeschool

“Kan ruimtegebruik geoptimaliseerd worden bij het veranderende aanbod van onderwijs?” Door digitalisering in het onderwijs neemt online leren toe. Gelijktijdig neemt het aanwezig zijn op campus toe; studenten nuttigen op een andere wijze, in veel gevallen, meer onderwijs. De oplossingen van 12CU zorgen voor gedetailleerd inzicht in on-campus aanwezigheid. Onze visie is om de consumptie van het genuttigde, veranderende onderwijs te meten waarmee curriculum, rooster en huisvesting optimaal ingericht en benut kunnen worden. Uit onze ervaring blijkt dat met gedetailleerd inzicht in aanwezigheid en ruimtegebruik, huisvestingskosten substantieel verlaagd kunnen worden.

12cu.com/case-fontys

 

Bit

Bit is een onderzoeks- en prototypestudio gerund door 50 jonge technische talenten, op een missie om de impact van opkomende technologie snel vooruit te helpen. Zij bouwen aan de toekomst door prototyping van hardware, software en AI. Op dit moment onderzoeken ze welke nieuwe technologieën relevant zijn voor nieuwe challenges die komen bij future learning spaces. Tech trends, emerging needs en mogelijke concepten gaan zij presenteren op de Challenge day.

www.wearebit.com

*presentatie in het Engels

CoVince Adventurous Learning & Broad Horizon

Met onder andere Virtual Reality en 360-graden video hoeft onderwijs niet langer plaats te vinden in een klassiek klaslokaal of hoorcollegezaal. Tegelijkertijd kunnen deze technologieën ook het klassieke lokaal juist verrijken zodat daar extra ervaringen mogelijk zijn alsof je je ergens in de praktijk van bijvoorbeeld een ziekenhuis, winkel of bouwplaats beweegt. Al deze ervaringen en nieuwe mogelijkheden hebben we samengevat in een multidimensional learning model. CoVince maakt leren een avontuur: leuker en effectiever.

www.covince.com

Fontys Hogeschool ict, ict & Business

Fontys Hogeschool ict, ict & Business hebben een duidelijke visie op de leeromgeving van de toekomst. Zij hebben dit al toegepast in het onderwijs en bouwen nu een pand waarin dit is verwerkt. In onze sessie laten we ook studenten aan het woord: zij kunnen als geen ander aangeven wat de voordelen en nadelen zijn van onze manier van werken.

fontys.nl/Professionals-en-werkgevers/Opleidingen-en-cursussen/HBO-ict-met-4-afstudeerrichtingen-bachelor-deeltijd/Typerend-voor-deze-opleiding.htm

Herman Miller

Op dit moment doet Herman Miller enorm veel onderzoek naar het nieuwe leren en kijkt niet alleen naar wat docenten en Facilitair managers willen maar ook studenten. Uit verschillende onderzoeken is al gebleken inrichting van learning spaces kan leiden tot een hogere productiviteit en meer aanwezigheid, zowel fysiek als mentaal. We gaan onze visie presenteren op de nieuwe manieren van werken en active classrooms daarbij leggen we de nadruk leggen op meubels en hoe dit de studenten van vandaag gaat uitdagen.

www.hermanmiller.com/nl_nl/solutions/education

*presentatie in het Engels -> Assessing the impact of design on learning outcomes

Steelcase

Steelcase Education stelt mensen in staat levenslange, betrokken studenten te zijn. Onze op onderzoek gebaseerde inzichten en ons active learning framework helpen scholen en docenten om prestaties te stimuleren en welzijn en succes te bevorderen in alle plaatsen waar leren plaatsvindt. We zullen innovatieve leer- en kantoorruimteconcepten en moderne meubeloplossingen presenteren.

www.steelcase.com/discover/information/education/

*presentatie in het Engels

Challenge 3

Binnen de leeromgeving van de toekomst spelen data een belangrijke rol. Als de leeromgeving van de toekomst modulair wordt opgebouwd, hoe vindt (studie)data-uitwisseling tussen applicaties dan plaats? Onderstaande leveranciers presenteren hun visie op deze vraag. Lees meer over deze challenge.

Learning Valley B.V.

Applicatie: Presentations2Go
Presentations2Go is een gebruiksvriendelijk videoplatform dat geautomatiseerde opname met opnametoepassingen, mobiele apps, gecertificeerde apparaten en hardwarerecorders biedt.

www.presentations2go.eu/solutions/education/

 

SOWISO

SOWISO is een leer-, oefen- en toetsomgeving voor hoger onderwijs wiskunde en statistiek.

https://sowiso.nl/

Parantion

Applicatie: Scorion
Scorion is een portfolio platform voor studenten in het hoger onderwijs. Het maakt flexibel, individueel, programmatisch en toetsend leren op de werkplek mogelijk.  

https://scorion.nl/

Itslearning

Itslearning is een ‘cloud based’ leerplatform dat het primaire onderwijsproces in alle fasen ondersteunt: het plannen, betrekken, onderwijzen, evalueren, reflecteren, rapporteren, etc. Itslearning faciliteert maatwerk, communicatie, feedback, samenwerken, het delen van materialen tussen docenten/leerlingen, automatiseert standaard taken en biedt inzicht in voortgang.

https://itslearning.com/nl/

DLearning

Applicatie: Xerte Online Toolkits
Xerte Online Toolkits is een open source auteurstool waarmee je eenvoudig interactieve, mediarijke en toegankelijke online leermodules kunt ontwikkelen.

Grasple

Grasple is een online platform waarmee docenten in het hoger onderwijs opdrachten samen voortbouwen op bestaande open materialen en nieuw open materiaal creëren en delen met de wereld. Op dit moment ligt de focus op wiskunde en statistiekmaterialen.

 https://www.grasple.com/nl/