Webinar
SURF Challenge day 2020

De Challenge day, die op 12 maart niet door kon gaan, hebben we online georganiseerd. Leveranciers die hebben meegedaan met de online Challenge day presenteerden hun visie op de leeromgeving van de toekomst aan onze instellingen op donderdag 4 juni en op donderdag 18 juni 2020. Bekijk de terugblik.

Studente met VR bril

Ik doe mee als leverancier

De inschrijving voor de challenges is inmiddels gesloten. Deelnemende leveranciers worden binnenkort geprestenteerd op de website.

6 leveranciers per challenge

Per challenge is ruimte voor maximaal 6 leveranciers tijdens de Challenge day.  Afhankelijk van het aantal inschrijvingen kunnen wij genoodzaakt zijn om een selectie te maken. Bij de selectie houden wij rekening met de kwaliteit van de ingestuurde toelichting, met de concreetheid van het te verwachten antwoord op de challenge en met de mate waarin het product integreert in het applicatielandschap. We streven naar een evenwichtige verdeling van presentaties over applicaties met verschillende karakteristieken.

Leveranciersmarkt

Alle leveranciers die een koppeling maken met de SURF Testomgeving DLO zijn welkom op de leveranciersmarkt die we tijdens de Challenge day organiseren. Wil je deelnemen aan de leveranciersmarkt? Stuur dan een e-mail naar challengeday@surf.nl o.v.v. leveranciersmarkt.

Meer informatie

Heb je vragen over de challenges, de Challenge day of wil je op de hoogte gehouden worden? Stuur een mail naar challengeday@surf.nl