Congres
SURF Onderwijsdagen 2020 voor mbo, hbo en wo

Op 10 en 11 november 2020 organiseert SURF live vanuit Den Bosch de online editie van de SURF Onderwijsdagen voor het mbo, hbo en wo. Het snel veranderende onderwijslandschap biedt juist ruimte om samen te navigeren. Daarom koersen we er ook dit jaar op om dé inspiratiebron te zijn voor onderwijsvernieuwing met ICT in Nederland.

SURF Onderwijsdagen 2020 online editie

Programma SURF Onderwijsdagen

Vanuit 4 studio's in Den Bosch zenden we live de online editie van de SURF Onderwijsdagen uit. We bieden een mooi, inspirerend en motiverend programma met het thema Samen navigeren. We praten je bij over trends en technologische ontwikkelingen, instellingen delen hun use cases en je kunt ervaringen uitwisselen.

Platform reply.live

SURF maakt gebruik van het platform reply.live om jou een unieke event experience mee te geven. In 2 middagen volg je in totaal 4 tracks, met elk een plenair deel en keuze uit 4 parallelsessies. Daarbij biedt het platform de mogelijkheid tot interactie en netwerken, met collega's uit het onderwijsveld en leveranciers.

10 november 2020

Alle hens aan dek

alle hens aan dek

De coronacrisis heeft geleid tot topprestaties in het onderwijs. Alle docenten moesten hun onderwijs van de ene op de andere dag volledig online aanbieden, en zij werkten samen om dat mogelijk te maken. We blikken in deze track terug en we verkennen de mogelijkheden van digitalisering in het onderwijs.

4 sessies

 1. Binding realiseren in de digitale omgeving
 2. Applicatielandschap in verandering
 3. Professionalisering van docenten
 4. Online onderwijs geven: voorbeelden wat er allemaal kan

De wind in de zeilen

Wind in de zeilen OWD

We kijken in deze track vooruit, want de technologie verandert snel. Wat komt er in de nabije en verre toekomst op ons af? Welke trends en relevante technologische ontwikkelingen bieden mooie kansen voor de toekomst? En welke koers houden we gezamenlijk aan?

4 sessies

 1. Trends in studiedata
 2. Trends in flexibel onderwijs organiseren
 3. Trends in open en digitale leermaterialen
 4. Trends in emerging tech

11 november 2020

Onder welke vlag varen we?

Onder welke vlag varen we OWD

Digitalisering maakt het onderwijs toegankelijker, maar brengt ook risico’s met zich mee. Want hoe borgen we de veiligheid, privacy en vrijheid van studenten en medewerkers? In deze track kijken we naar dilemma’s op het gebied van publieke waarden in de dagelijkse onderwijspraktijk.

4 sessies

 1. Ethische vraagstukken rondom studiedata
 2. Afwegingen bij een nieuwe digitale leeromgeving
 3. Keuzes en mogelijkheden bij toepassing van online proctoring
 4. Onverwachte consequenties van technologie

Koers houden

Koers houden OWD

We komen samen in actie om digitalisering binnen het onderwijs te versnellen. Samenwerking, nationale en internationale kennisdeling en een verankering van succesvolle innovaties bieden daar de handvatten voor. In deze track verkennen we de mogelijkheden om samen koers te houden.

4 sessies

 1. Samen werken aan flexibel onderwijs
 2. Samenwerking en emerging tech
 3. Samenwerken aan digitale leermaterialen
 4. Sectoroverstijgende samenwerkingsprojecten