Congres
SURF Onderwijsdagen 2022 voor mbo, hbo en wo

Met daadkracht het onderwijs duurzaam verbeteren, dat staat centraal tijdens hét onderwijs- & ict-event van het jaar: de SURF Onderwijsdagen. Op 15 & 16 november 2022 live bij Congrescentrum 1931 in Den Bosch. Ben jij erbij?

SURF onderwijsdagen Daadkracht

Lightning Talks op de SURF Onderwijsdagen 2022

Laat je in een serie van twee à drie korte, inspirerende presentaties meenemen langs verschillende onderwerpen in het veld. De presentaties geven je een stevig inzicht in actuele initiatieven, producten of projecten. Het programma is nog niet compleet, we vullen het aan.

Lightning Talks dag 1

13.40 - 14.40 uur, Rode Geus

Kan jij wat? Over de groei en reflectie tool voor de onderwijskundig ict-professional

Peter J. Dekker (Hogeschool van Amsterdam), Judith Vennix (Hogeschool van Rotterdam) en Ronald Spruit (Avans Hogeschool)

Er zijn steeds meer medewerkers nodig die docenten faciliteren en professionaliseren op het gebied van onderwijsinnovaties met ICT. Deze functie voor onderwijskundig ICT-professionals wordt verschillend vormgegeven op onze onderwijsinstellingen. Uit een onderzoek is gebleken dat er behoefte is aan een instrument waarmee dezemedewerkers, en hun instellingen, hun werk en positie kunnen versterken en zichzelf kunnen professionaliseren. We hebben hiervoor een groei- en reflectietool ontwikkeld die de medewerker inzicht geeft in de beheersing over vijf rollen, wat een dialoog oplevert met collega's over mogelijkheden en wens tot ontwikkeling. Ook geeft de tool inzicht in de beheersing van deze rollen binnen het team. Daarmee is duidelijk te maken waar blinde vlekken zijn in het team. De vijf rollen zijn: veranderaar, coach, adviseur, netwerker, inspirator.

Voor de ontwikkeling van deze tool is een nationaal en internationaal onderzoek uitgevoerd, dat beschreven is in deze publicatie.

Digitale en open leermaterialen in NL: samenwerking centraal

Lieke Rensink (SURF)

Het realiseren van een nationale infrastructuur waarmee docenten en studenten op één plek een optimale mix van (open én gelicenseerde) digitale leermaterialen kunnen samenstellen en gebruiken is het ambitieuze doel waar SURF samen met onderwijsinstellingen binnen het Versnellingsplan aan werkt. Om dit te realiseren en tot een succes te maken hebben we gewerkt aan een integrale aanpak waarbij samenwerking het sleutelwoord was. In deze talk nemen we je mee in de wereld van digitale en open leermaterialen, de rol die samenwerking op verschillende niveaus daarin speelt en wat jij kan doen binnen je eigen instelling.

Data-journeys: studiedata neemt je mee op reis

Ineke Stoop (Tilburg University) en Bram Enning (Hogeschool Leiden)

Of je nu student, docent of bestuurder bent, slim gebruik maken van studiedata kan veel voor je betekenen. Maar wat precies voor jou relevant is en hoe je dat dan moet aanpakken, blijft soms wat abstract. Dan helpt het om te zien wat anderen al doen en met ze in contact te komen.

Op het gloednieuwe ‘data journey’-platform, ontwikkeld door de zone Studiedata van het Versnellingsplan, kan dat. Je ziet voorbeelden die zijn toegesneden op jouw rol, je kunt inspiratie opdoen aan het werk van anderen, je eigen succesvoorbeelden delen en zo in contact komen met collega's.

Deel, leer, inspireer én doe-meer-met-studiedata!

15.10 - 15.40 uur, Rode Geus

Doorpakken en versnellen in docentprofessionalisering

Thys de Haan (SURF / Versnellingsplan / HvA), Marit Montsanto (Doorpakken op Digitalisering & Practoraat mediawijsheid), Kim Schildkamp (Versnellingsplan & Universiteit Twente) en (Ronald Spruit, Versnellingsplan & Avans)

In een activerende doe/maak/speelsessie gefaciliteerd door leden van het themateam inrichten van docentenondersteuning (Doorpakken op digitalisering) en de zone faciliteren en professionaliseren van docenten (Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT) worden belangrijke thema’s op het gebied van docentprofessionalisering aangesneden. Beide landelijke samenwerkingsverbanden zitten in het laatste jaar, uiteraard wordt er daarom gebruik gemaakt van de producten die zij hebben opgeleverd. Na afloop van de sessie hebben deelnemers zicht op de belangrijkste vraagstukken en onderdelen van de complexe uitdaging om door te pakken en te versnellen op docentondersteuning.

Blending het Innovatieteam, een succesfactor bij Tilburg Law School

Marije Markus (Tilburg University, Tilburg Law School)

In het eerste covid-jaar gaf onze decaan aan ambitieuze plannen te hebben voor het rechtenonderwijs, het momentum was daar. Vijf thema's werden geboren 'Interactive & Engaging', 'Games', 'Look & Feel', 'New Markets', en 'Innovative Assessment'. Op cursus en opleidingsniveau zijn allerlei initiatieven ontstaan en ik heb een team van acht mensen uit verschillende disciplines mogen samenstellen. Het hele verhaal krijg je te horen in deze sessie.

Lightning Talks dag 2

11.30 - 12.30 uur, Rode Geus

Maak een micro-ontwerp voor de active learning space

Gwenda Frederiks en Sarah de Vries (Wageningen University & Research)

De active learning space is een aanlokkelijk concept. Een activerende onderwijsruimte, ondersteund met technologie, wie wil dat niet? Ook voor deze onderwijsinnovatie geldt dat het eerste instinct bij veel mensen is: ""shiny, let's use it!"". Het gebruik wordt vaak gefaciliteerd met IT-training: de knoppencursus. Maar het vertrekpunt zou moeten zijn: de didactische kant van technologie. Met welk doel zet je het in, voor welke activiteiten kies je? En hoe zorg je ervoor dat de active learning space haar belofte waarmaakt? Het micro-ontwerp is een storyboarding tool die hierbij helpt.

In deze sessie ga je zelf aan de slag en maak je een micro-ontwerp voor een les in een active learning space. Zo ontdek je hoe je de active learning space ten volle benut.

Een innovatielab op elke school

Diana Molenschot (Thomas More Hogeschool)

Op de basisschool heb ik samen met leerlingen uit groep 7 en 8 een 3D-printer gebouwd. Deze hebben we later ingezet in een SkillsLab. Het Skillslab is een plek voor groep 1 t/m 8, waar leerlingen met behulp van moderne media en veel plezier werken aan de 21st century skills. Het concept is opgepikt door het bestuur en momenteel zijn er zestien scholen met een SkillsLab. De mogelijkheid kwam om een overstap te maken naar de Thomas More Hogeschool alwaar een innovatielab (een SkillsLab XXL) gebouwd zou worden. Met een mooie filosofie achter te inrichting, staat er nu een flexibel, innovatief en uniek ingericht leslokaal waar lesgeven nét even anders moet en wat vraagt om creatieve en actieve studenten. Graag vertel ik meer over onze campfire in cyberspace, de inzet ervan en de doelen die we willen bereiken.

15.10 - 15.40 uur, Rode Geus

Gebruikers aan het woord, effectief doorontwikkelen

Jeffrey Braak en Larissa Tijsterman (Universiteit van Amsterdam)

Na een succesvolle implementatie staat de doorontwikkeling van de digitale leeromgeving voor de deur. Bij de Universiteit van Amsterdam streven wij ernaar om de belangen, behoeftes en het gebruik van onze digitale leeromgeving gebruikers voorop te zetten. Maar hoe gebruiken zij de digitale leeromgeving nou eigenlijk, waar zijn ze echt mee geholpen en wat mag van hen nu echt de prullenbak in? Wij zijn aan de slag gegaan om gezamenlijk met alle faculteiten processen te ontwikkelen om te weten te komen waar onze gebruikers echt blij van worden. In deze korte talk delen wij onze strategie hoe wij doorlopend en tijdig inzicht vergaren over de DLO en hiermee geïnformeerde data-driven doorontwikkelingen neerzetten.

Hoe door een multidisciplinaire aanpak de ondersteuning van het leren en werken met ICT verbeterde: een HAN best practice

Marijn Post, Dorien Vis-Heiming, Sandra ter Horst en Marieke van Megen-Koks (HAN)

Op de HAN is sinds 2,5 jaar een multidisciplinair team actief waarin vanuit verschillende HAN afdelingen expertises worden gecombineerd ter ondersteuning van HAN medewerkers, docenten en studenten bij het leren en werken met ICT. Het team is in eerste instantie bij elkaar gekomen omdat doordat bij de aanvang van corona just in time beslissingen, organisatie en ondersteuning nodig waren voor het op afstand werken en leren. Ondertussen is dit initiatief met groot succes doorontwikkeld tot een volwassen multidisciplinaire samenwerking.

De multidisciplinaire aanpak zorgt voor een betere regie op de HAN DLWO. Zo zijn er centrale multidisciplinaire klantteams (MKTs; bestaande uit een adviseur, informatiemanager en een functioneel beheerder) ontstaan die nauw contact houden met de academies rondom grotere (ondersteun)vragen op het gebied van leren en werken met ICT.  Daarnaast zijn we als team bezig het software aanvraagproces op de HAN te stroomlijnen.   

Ons initiatief is een goed voorbeeld van hoe door een multidisciplinaire aanpak en het tonen van daadkracht en leiderschap snel, adequaat en kwalitatief hoge ondersteuning gegeven kan worden op het gebied van leren en werken op afstand/met ICT aan docenten en medewerkers van een hogeschool. Tijdens deze presentatie willen we graag ingaan op de aanpak en behaalde resultaten van onze multidisciplinaire samenwerking, en daarbij onze lessons learned met jullie delen.