Congres
SURF Onderwijsdagen 2022 voor mbo, hbo en wo

Met daadkracht het onderwijs duurzaam verbeteren, dat staat centraal tijdens hét onderwijs- & ict-event van het jaar: de SURF Onderwijsdagen. Op 15 & 16 november 2022 live bij Congrescentrum 1931 in Den Bosch. Ben jij erbij?

SURF onderwijsdagen Daadkracht

Ontdek nog meer op de Unconference

Tijdens de Unconference maak je op laagdrempelige wijze kennis met een groot aantal projecten, initiatieven, producten uit het veld. Wandel rond en laat je verrassen! We vullen het programma nog aan.

In de Community Room tref je posterpresentaties van vakgenoten, kennismakingen met nieuw opgeleverde spellen en exposities van initiatieven in het veld (onder andere het Versnellingsplan). In de Future Room kun je "the new tech in town" uitproberen/bekijken. En op het Netwerkplein zijn korte posterpresentaties bij onderwijsleveranciers.

Posters

Community Room

Digitale leermaterialen: een flexibel en rijk palet voor student en docent

Kirsten Veelo, Pim Slot, Lieke Rensink, Martine Teirlinck (SURF) en Gerlien Klein (Hanze Hogeschool)

Hoe mooi zou het zijn als je als student en docent on the fly in je onderwijs gebruik kunt maken van de meest relevante en moderne digitale en open leermaterialen? Achter dit grote gemak schuilt een complexe wereld. SURF ontwikkelde in 2022 een poster waarin de toekomst van digitale leermaterialen en componenten om dit mogelijk te maken gevisualiseerd wordt. SURF stemde daarover af met vertegenwoordigers van alle betrokken partijen binnen het onderwijs: studenten, docenten, onderwijsondersteuners en bestuurders.
 
In deze toekomstvisie heeft de onderwijsinstelling veel mee regie over de digitale leermaterialen die worden gebruikt in het onderwijs. Er ontstaat een basisaanbod met een flexibel en rijk palet van digitale en open leermaterialen waar de docent en student anytime anywhere uit kan putten ter voorbereiding en tijdens het volgen van het vak. Studiedata worden gebruikt om de kwaliteit van het materiaal te beoordelen en zo nodig aan te passen.  
 
Tijdens deze posterpresentatie nodigen we de deelnemers van de SURF Onderwijsdagen uit om feedback te geven op deze visie.

Van 21 naar 1 leermanagementsysteem bij het ROC van Amsterdam - Flevoland

Rik Burger (ROC van Amsterdam - Flevoland)

Het ROC van Amsterdam heeft samen met adoptiepartner Drieam de afgelopen drie jaar de verleidingstrategie toegepast om succesvol Canvas te implementeren. Hiervoor ontwikkelde de organisatie een eigen adoptieroute. Wat hebben ze geleerd en zouden ze met de kennis van nu anders doen?

Expo

Community Room

Onderwijsontwerp in de context van digitale transformatie

Annemarie van den Broek (Fontys), Johan Jansen (Envooruit.nu) en Stefan Groenendaal (Flooïd)

Digitale transformatie is overal en in elke beroepsgroep zijn er veel ontwikkelingen op dit vlak. Het hoger onderwijs heeft hierin twee functies:

  • Onze studenten voldoende voorbereiden op een werkveldcontext waarin digitale transformatie een belangrijke plaats heeft. Dit vraagt naast de reguliere beroepscompetenties ook digitale competenties waar we studenten op voor moeten bereiden.
  • Met kennis, onderzoek en ontwerp een bijdrage leveren aan de ontwikkelingen in het werkveld zodat zowel werkveld als onderwijs hierin blijvend kunnen leren en ontwikkelen.

Dit vraagt iets van ons huidige en toekomstige onderwijsontwerp. Met de zone 'Versterken van digitale Human Capital' van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ict hebben we een aantal producten ontwikkeld die kunnen bijdragen aan onderwijsontwerp in de context van digitale transformatie. In deze sessie delen we dit graag met je en nodigen we je uit om mee te doen!

Doorpakken en versnellen in docentprofessionalisering

Thys de Haan (SURF / Versnellingsplan / HvA), Marit Montsanto (Doorpakken op Digitalisering & Practoraat mediawijsheid), Kim Schildkamp (Versnellingsplan & Universiteit Twente) en (Ronald Spruit, Versnellingsplan & Avans)

In een activerende doe/maak/speelsessie gefaciliteerd door leden van het themateam inrichten van docentenondersteuning (Doorpakken op digitalisering) en de zone faciliteren en professionaliseren van docenten (Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT) worden belangrijke thema’s op het gebied van docentprofessionalisering aangesneden. Beide landelijke samenwerkingsverbanden zitten in het laatste jaar, uiteraard wordt er daarom gebruik gemaakt van de producten die zij hebben opgeleverd. Na afloop van de sessie hebben deelnemers zicht op de belangrijkste vraagstukken en onderdelen van de complexe uitdaging om door te pakken en te versnellen op docentondersteuning.

Flexibel versnellen

Paul den Hertog (SURF) en Ulrike Wild (WUR)

De aanvoerders van Versnellingsplanzone Flexibilisering vertellen over de opbrengsten van de afgelopen vier jaar. We reflecteren op de behaalde resultaten en blikken vooruit, want onze pilots lopen ook na afronding van het Versnellingsplan gewoon door!

Welke factoren dragen bij aan succesvolle adoptie van evidence-informed werken als uitgangspunt bij onderwijsinnovatie?

Nico Boot (Versnellingsplan)

Steeds vaker wordt het belang van op evidence-informed wijze innoveren van het onderwijs benadrukt. De belofte hierbij is dat door bij onderwijsinnovatie structureel gebruik te maken van wetenschappelijke, onderwijskundige inzichten, data en kennis en ervaring van experts leidt tot beter onderbouwd en kwalitatief beter onderwijs. Echter, voor veel instellingen is het zoeken hoe evidence-informed werken als methode van onderwijsinnovatie en - vernieuwing in te voeren. Uit onderzoek van de zone Evidence-informed onderwijsinnovatie van het Versnellngsplan naar de wijze waarop ho-instellingen in Nederland vormgeven komen zeven factoren naar voren die bijdragen aan succesvolle implementatie van evidence-informed werken. In deze postersessie gaan we in op de resultaten van dit onderzoek en hoe deze factoren in jouw organisatie ingezet zouden kunnen worden.

Demo

Future Room

eduID preview stand

Marlies Rikken, Peter Havekes en Peter Clijsters (SURF)

Online inschrijven bij een instelling met een paspoort? Gasten toegang geven tot je onderwijssystemen terwijl ze geen instellingsaccount hebben? eduID maakt het mogelijk, met privacy als belangrijk speerpunt. Kom langs om de laatste ontwikkelingen zien en ervaren. Maak kennis met de eduID app en de productmanagers. Voel je vrij om ons te bevragen over de ontwikkeling van eduID.

eduID biedt één identiteit waarmee studenten, docenten en gasten kunnen inloggen bij verschillende instellingen en diensten die aangesloten zijn bij SURFconext. De ontwikkeling van eduID draagt bij aan het flexibiliseren van onderwijs en een leven lang leren. Het afgelopen jaar zijn er nieuwe functionaliteiten toegevoegd aan eduID die we willen delen met de deelnemers van de onderwijsdagen.

Via een app direct zicht op je eigen professionele ontwikkeling als leerkracht

Mieke Roos en Robert van Mulligen (Hogeschool van Amsterdam)

Wat moet je als student op een lerarenopleiding allemaal kunnen en kennen om een goede leerkracht te worden? Welke vaardigheden moet je beheersen? Wat zijn je kwaliteiten en ontwikkelpunten? Om studenten inzicht te geven in hun ontwikkeling als leerkracht is door de Pabo HvA en Universitaire Pabo (UPvA) een innovatieve app ontwikkeld: de Amsterdamse Leer-Kracht-Lijn (ALKL).
De app wordt door studenten in de opleiding gebruikt om hun eigen ontwikkeling tot leerkracht in professionele termen te monitoren. Het is een zelfevaluatie, gespreks- en reflectie instrument. Elk semester selecteren zij in de ALKL hun eigen niveau. In de vorm van een spinnenweb krijgen de studenten direct een overzicht over hun ontwikkeling op de verschillende gebieden. Daarnaast is voor zowel begeleiders in het werkveld als voor studenten in de app te zien welke theorie de opleiding gebruikt, om zo de kloof tussen theorie en praktijk te verkleinen.