Congres
SURF Onderwijsdagen 2022 voor mbo, hbo en wo

Met daadkracht het onderwijs duurzaam verbeteren, dat staat centraal tijdens hét onderwijs- & ict-event van het jaar: de SURF Onderwijsdagen. Op 15 & 16 november 2022 live bij Congrescentrum 1931 in Den Bosch. Ben jij erbij?

SURF onderwijsdagen Daadkracht

Programma SURF Onderwijsdagen 16 november

Lees hoe je op de tweede dag van de SURF Onderwijsdagen 2022 daadkrachtige stappen kunt zetten naar onderwijs van wereldklasse. We vullen het programma nog aan.

 1. 9:00

  Ontvangst

  Starttijd:
  9:00
  Eindtijd:
 2. Opening dag 2 SURF Onderwijsdagen 2022 en keynote

  Starttijd:
  Eindtijd:
 3. Pauze

  Starttijd:
  Eindtijd:
  1. Instellingsbreed vraaggestuurd werken aan onderwijsinnovatie, kan dat eigenlijk wel?

   Starttijd:
   Eindtijd:
   Blended
   Spreker
   Thys de Haan, Flin Wessels, Monique Meij en Aart Schouten (HvA)
   Locatie
   Community Room
   Starttijd:
   Eindtijd:
   Blended
   Locatie
   Community Room

   One size fits all werkt niet voor studenten, en even min voor faculteiten. Het is niet mogelijk om voor een grote instelling als de HvA vast te stellen hoe een goede blend er uit ziet. Daarvoor is de context veel te veel bepalend en verschillend. De opleidingen verschillen in ambitie, aanpak en behoefte. Tegelijkertijd is het een uitdaging binnen (middel)grote onderwijsinstellingen dat er vaak op verschillende plekken in de organisatie vergelijkbare initiatieven worden opgezet, zonder weet van elkaars bestaan. Hoe zorg je ervoor dat er meer verbinding komt tussen mensen met vergelijkbare vraagstukken? Hoe doe je ook recht aan de verschillen? En hoe zorg je dat er met meer gerichte aandacht en in co-creatie aan de resultaten wordt gewerkt?  

   De HvA heeft gekozen voor een radicaal vraaggestuurde aansturing van het instellingsbrede blended learning programma. Samen met partners in ons werkproces (van de programmamanager tot onderwijskundige ict-professionals binnen de faculteit) willen we graag inzichten en leringen delen, en uiteraard laten zien tot welke resultaten we zijn gekomen.

   Thys de Haan, Flin Wessels, Monique Meij en Aart Schouten (HvA)
  2. Betekenisvol leren in de digitalisering van het onderwijs

   Starttijd:
   Eindtijd:
   Open leermaterialen
   Spreker
   Michiel de Jong (TU Delft), Ria Jacobi (InHolland) en Michel Jansen (SURF)
   Locatie
   Dexter 15-17
   Starttijd:
   Eindtijd:
   Open leermaterialen
   Locatie
   Dexter 15-17

   Een essentieel aspect van het bieden van een goede leerervaring, is om studenten het gevoel te geven dat wat zij leren betekenisvol is. Betekenisvol leren is een begrip met meerdere kenmerken van leren, zoals actief en autonoom, constructief, collaboratief, doelgericht en in een authentieke leercontext. De keuzes die een student maakt in het leerproces hebben persoonlijke betekenis en impact. Maar hoe organiseer je dit betekenisvol leren in de context van de digitalisering van het onderwijs met open, online en blended learning?
    
   In deze sessie gaan wij in op mogelijkheden tot het ontwerpen en uitvoeren van een onderwijs framework waarbij de nadruk ligt op het aanbieden van een betekenisvolle leerervaring voor studenten in een open, online en blended setting. Uit het framework blijkt, dat om betekenisvol leren te versterken, het noodzakelijk is dat dit in een open context gebeurt. Hierbij werken docenten en studenten aan en met open leermaterialen en zijn zij verbonden aan elkaar, aan andere kennisexperts en aan het professionele werkveld middels open netwerken. Deze open context van betekenisvol leren staat bekend als Open Pedagogy.
    
   In een World Cafe setting willen we jullie ontmoeten, om in gesprek te gaan en ervaringen uit te wisselen over de volgende vraagstukken:
   -    Wat voor activiteiten kunnen docenten organiseren om betekenisvol leren in een open context te stimuleren? Dit behandelen wij aan de hand van concrete voorbeelden.
   -    Hoe verandert de rolverdeling tussen docent en student in dit onderwijsontwerp en hoe kun je deze verandering in goede banen leiden?
   -    Hoe sluit het framework aan bij de onderwijsontwikkelingen/onderwijsinnovaties die nu in je instelling plaatsvinden en hoe vind je de juiste drivers om mensen te overtuigen dit onderwijs framework te adopteren?

   Michiel de Jong (TU Delft), Ria Jacobi (InHolland) en Michel Jansen (SURF)
  3. Toetsdata om van te leren

   Starttijd:
   Eindtijd:
   Digitaal toetsen
   Spreker
   Sharon Klinkenberg (UvA) en Ludo van Meeuwen (TU/e)
   Locatie
   Dexter 22-24
   Starttijd:
   Eindtijd:
   Digitaal toetsen
   Locatie
   Dexter 22-24

   Hoe kunnen we gegevens uit toetsen optimaal gebruiken om studenten te diagnostiseren op gestelde leerdoelen en hoe gebruiken we toetsdata om het leerproces te ondersteunen. Sharon Klinkenberg, voorzitter van de special interest group digitaal toetsen, host deze interactieve sessie. Op basis van een droomscenario bevragen we een expertpanel over de mogelijkheden en onmogelijkheden, de uitdagingen en kansen voor het onderwijs.

   Sharon Klinkenberg (UvA) en Ludo van Meeuwen (TU/e)
  4. Onderwijsinnovatie Management Card Game

   Starttijd:
   Eindtijd:
   Teaching & learning center
   Spreker
   IJsbrand Hoetjes, Joyce Dekens en Bob Mooijenkind (De Haagse Hogeschool)
   Locatie
   Dexter 26-28
   Starttijd:
   Eindtijd:
   Teaching & learning center
   Locatie
   Dexter 26-28

   Voor duurzame onderwijsinnovaties zoals Blended Learning is de onderwijsmanager een onmisbare schakel. Als koersbepaler of als te nemen horde, als aanjager of als teamleider, zonder 'management mee' komt innovatie moeilijk van de grond. Tegelijkertijd staat onderwijsvernieuwing (met ict) steeds vaker expliciet in de opdracht die programmaleiders, opleidingsmanagers en teamleiders meekrijgen. Tijd dus voor het managementperspectief op onderwijsinnovatie met ict - hoe maken we managers bewust van wat innovatie inhoudt, en hoe maken we innovators bewust van de keuzes waar management voor staat?

   Om het gesprek hierover op weg te helpen ontwikkelt De Haagse Hogeschool een Onderwijsinnovatie Management Card Game. Speelbaar door managers, (docent)innovators en onderwijskundige ict-adviseurs, wordt in een semi-coöperatief kaartspel teamsgewijze innovatie in het onderwijs verkend. Speel mee en ervaar zelf de keuzes en dilemma's van de innoverende manager!

   IJsbrand Hoetjes, Joyce Dekens en Bob Mooijenkind (De Haagse Hogeschool)
  5. De Le-Do-Loop: een nieuwe methode om hoogcognitieve leerdoelen te bereiken

   Starttijd:
   Eindtijd:
   Docentprofessionalisering
   Spreker
   Agnes Berendsen en Laura Kessels (WUR)
   Locatie
   Dexter 30
   Starttijd:
   Eindtijd:
   Docentprofessionalisering
   Locatie
   Dexter 30

   De Le-Do-Loop is een nieuw Evidence-Informed onderwijsconcept gebaseerd op het principe ‘Learning by Teaching’ (Lernen durch Lehren). Dit concept heeft als doel om hoge cognitieve leerdoelen te bereiken middels (online) kwalitatief goed onderwijs. De werkdruk van docenten zal verminderen doordat de Le-Do-Loop snel aanpasbaar is wanneer nieuwe kennis en inzichten een plek moeten krijgen in het onderwijs.

   Het onderwijsconcept wordt geïmplementeerd in verschillende Bachelor en Mastervakken van Wageningen Universiteit. Momenteel bevinden we ons in de evaluatiefase. Binnen de Le-Do-Loop zullen studenten vaardigheden ontwikkelen om zelfstandig nieuwe kennis eigen te maken door onderwijs voor te bereiden en vervolgens daadwerkelijk het topic te doceren aan anderen. Studenten reflecteren hierbij op hun eigen begrip van het materiaal en koppelen dit aan hun huidige kennis om deze kennis vervolgens door te geven. Afhankelijke van de content kan de Le-Do-Loop kan uit verschillende loops bestaan.

   Agnes Berendsen en Laura Kessels (WUR)
  6. Lightning Talks

   Starttijd:
   Eindtijd:
   Diverse thema's
   Locatie
   Rode geus
   Starttijd:
   Eindtijd:
   Diverse thema's
   Locatie
   Rode geus

   In de korte, inspirerende Lightning Talks praten collega's uit het onderwijs je bij over actuele onderwijsgerelateerde onderwerpen. Lees welke talks je kunt bijwonen.

 4. Lunch & Unconference 'Ontdekken'

  Starttijd:
  Eindtijd:
  Starttijd:
  Eindtijd:
  1. Dissemineren kun je leren. Van verdrietige voorloper naar organisatieroutine

   Starttijd:
   Eindtijd:
   Docentprofessionalisering
   Spreker
   Dorien Hopster, Myrthe Lubbers en Kim Schildkamp (Universiteit Twente)
   Locatie
   Dexter 11-13
   Starttijd:
   Eindtijd:
   Docentprofessionalisering
   Locatie
   Dexter 11-13

   Het onderwijs kent veel innovaties op het gebied van ict. Disseminatie van deze initiatieven is noodzakelijk, maar complex en niet vanzelfsprekend. Daarom deden we onderzoek naar de disseminatie van twee innovatieve producten van het landelijke ‘Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ict’ in 16 hoger onderwijsinstellingen. De producten zijn bedoeld om de professionalisering van docenten op het gebied van onderwijsinnovatie met ict te stimuleren. Uit het onderzoek blijkt hoe verschillende factoren het disseminatieproces bevorderen dan wel belemmeren. Deze factoren hebben betrekking op drie categorieën:

   • het innovatieproduct (bv. toegevoegde waarde)
   • de betrokken stakeholders (bv. motivatie om te innoveren
   • de context van de instelling (bv. steun van leidinggevende).

   Het is belangrijk om deze factoren mee te nemen bij de vormgeving van de disseminatie van toekomstige innovatieve projecten. Je verlaat deze sessie met concrete disseminatietips!

   Dorien Hopster, Myrthe Lubbers en Kim Schildkamp (Universiteit Twente)
  2. EdTech ontwerpen als onderdeel van het onderwijs (EdTech Minor)

   Starttijd:
   Eindtijd:
   EdTech
   Spreker
   Rens van der Vorst, Frans Mouws en Eric Slaats (Fontys Hogeschool)
   Locatie
   Dexter 22-24
   Starttijd:
   Eindtijd:
   EdTech
   Locatie
   Dexter 22-24

   Bij Fontys dagen we studenten in een open leervorm uit om te bedenken hoe zij het onderwijs willen verbeteren met technologie. Wij hebben geconstateerd dat er in de onderwijstechnologie vaak een ideeënarmoede heerst, en dat ideeën bedacht worden door mensen die les geven of al lang van school zijn. Maar waarom zetten we de studenten zelf niet aan het stuur! Ze hebben vaak de meest originele ideeën, bouwen prototypes en stromen daarna soms door in hun eigen start-up. We organiseren zo onze eigen vernieuwing. In de sessie maak je kennis met de beste ideeën verteld door studenten, succesvolle start-ups en ga je zelf aan de slag.

   Rens van der Vorst, Frans Mouws en Eric Slaats (Fontys Hogeschool)
  3. Blending your Education - ready for reuse

   Starttijd:
   Eindtijd:
   Blended
   Spreker
   Martijn Ouwehand, Naomi Wahls en Wiebe Dijkstra (TU Delft)
   Locatie
   Dexter 26-28
   Starttijd:
   Eindtijd:
   Blended
   Locatie
   Dexter 26-28

   Begin 2022 heeft de TU Delft (vanuit het EU-project Digitel Pro) een online cursus, Blending your Education ontwikkeld. Deze cursus is gericht op het ontwerpen en ontwikkelen van blended onderwijs op basis van wat we in tijden van Covid-onderwijs hebben geleerd. De cursus bevat een interessante toolkit voor cursusontwerp waarin de Carpe Diem methode gecombineerd is met het EMBED-model en daarnaast ook andere direct bruikbare materialen tijdens het hele ontwerpproces,
    
   Deze cursus en de gebruikte onderwijsmaterialen worden openbaar beschikbaar gemaakt zodat andere HO-instellingen de cursus kunnen hergebruiken. Bezoek onze sessie en

   • Ontdek welke cursusmaterialen je mee kunt nemen voor hergebruik binnen jouw instelling
   • Ga in gesprek over hoe we het aanbod kunnen optimaliseren zodat jij of je instelling deze cursus ook kan inzetten en kan profiteren
   Martijn Ouwehand, Naomi Wahls en Wiebe Dijkstra (TU Delft)
  4. Ethisch gesprek met Lego Serious Play - Ethical Design

   Starttijd:
   Eindtijd:
   Studiedata & learning analytics
   Spreker
   Mark Trimpe (VISTA College)
   Locatie
   Dexter 30
   Starttijd:
   Eindtijd:
   Studiedata & learning analytics
   Locatie
   Dexter 30

   In deze sessie gaan we kort in op creëren van een ethisch landschap met behulp van de Lego Serious Play-methode. Deze workshop is zo ontwikkeld dat het voor iedereen mogelijk wordt om een abstract ethisch gesprek met elkaar te voeren door toe te werken naar een gezamenlijke taal en een gezamenlijk waardenkader.

   Mark Trimpe (VISTA College)
  5. Lightning Talks

   Starttijd:
   Eindtijd:
   Diverse thema's
   Locatie
   Rode Geus
   Starttijd:
   Eindtijd:
   Diverse thema's
   Locatie
   Rode Geus

   In de korte, inspirerende Lightning Talks praten collega's uit het onderwijs je bij over actuele onderwijsgerelateerde onderwerpen. Lees welke talks je kunt bijwonen.

 5. Pauze

  Starttijd:
  Eindtijd:
  1. Blended education en de organisatie van onderwijs

   Starttijd:
   Eindtijd:
   Teaching & learning center
   Spreker
   Judith Vennix en Ralf Hillebrand (Hogeschool Rotterdam)
   Locatie
   Dexter 22-24
   Starttijd:
   Eindtijd:
   Teaching & learning center
   Locatie
   Dexter 22-24

   Het effect van blended onderwijs op het curriculum heeft ook effect op de organisatie van onderwijs. Wat zijn de gevolgen voor planning en taaktoedeling binnen teams, hoe breng je de benodigde professionalisering van je team in overeenstemming met de individuele wensen, welke consequenties heeft blended learning voor inrichting van lokalen en gebouwen. Wat is de invloed op roostering etc. De onderwijsmanager krijgt al deze vragen op zijn/haar bordje, maar er zijn nog maar weinig antwoorden. Om hier zicht op te krijgen zijn we bij Hogeschool Rotterdam een professionele leergemeenschap gestart met 10 onderwijsmanagers die, ondersteund door deskundigen, samen leren en onderzoeken. In deze sessie gaan we in op de werkwijze en resultaten tot nu toe.

   Judith Vennix en Ralf Hillebrand (Hogeschool Rotterdam)
  2. Kickstart de blend: modellen en benaderingen

   Starttijd:
   Eindtijd:
   Blended
   Spreker
   Barend Last (Maastricht University)
   Locatie
   Dexter 30
   Starttijd:
   Eindtijd:
   Blended
   Locatie
   Dexter 30

   Blended learning is een hot topic. Maar de invulling ervan is complex en tijdrovend. Om het ontwerpen voor blended learning te vergemakkelijken, is het aan te bevelen om te werken met modellen en benaderingen. Denk bijvoorbeeld aan het flipped classroom model of het station-rotatiemodel. Er is onderzoek gedaan naar veelvoorkomende verschijningsvormen, waaruit twee indelingen zijn voortgekomen: een model-indeling en een impact-indeling. Het werken met deze indelingen, kan docenten en opleidingen snel meer grip geven op de implementatie van blended learning. In deze sessie ga je aan de slag met deze indelingen. Elke indeling wordt kort ingeleid, waarna je in kleine groepen van 3-6 personen bespreekt hoe je deze kan inzetten binnen je eigen instelling.

   Barend Last (Maastricht University)
  3. Lightning Talks

   Starttijd:
   Eindtijd:
   Diverse thema's
   Locatie
   Rode Geus
   Starttijd:
   Eindtijd:
   Diverse thema's
   Locatie
   Rode Geus

   In de korte, inspirerende Lightning Talks praten collega's uit het onderwijs je bij over actuele onderwijsgerelateerde onderwerpen. Lees welke talks je kunt bijwonen.

 6. Zaalwissel

  Starttijd:
  Eindtijd:
 7. Aflsuiting van de SURF Onderwijsdagen 2022

  Starttijd:
  Eindtijd:
  Spreker
  Jet de Ranitz (CEO van SURF)
  Locatie
  Plenaire zaal
 8. Netwerkborrel

  Starttijd:
  Eindtijd:
  Locatie
  Netwerkplein

Blijf op de hoogte

Houd onze nieuwsbrief, Twitter en LinkedIn in de gaten voor regelmatige updates van het programma.