Congres
SURF Onderwijsdagen 2023 voor mbo, hbo en wo

Samen het onderwijs toekomstbestendig maken, dat staat centraal tijdens hét onderwijs- & ict-event van het jaar: de SURF Onderwijsdagen. Tijdens de 25e editie willen we de deelnemers inspireren om vooruit te kijken en de onderwijsontwikkelingen te schetsen die in de komende jaren relevant worden. Op 14 & 15 november 2023 live in Den Bosch.

SURF Onderwijsdagen Teken de toekomst

Over de SURF Onderwijsdagen

Ben je programmamanager onderwijsinnovatie, onderwijsmanager, ict&o-medewerker, IT-manager of docent in het mbo, hbo en wo? Kom dan naar de SURF Onderwijsdagen 2023. We bieden een programma dat je inspireert om je als onderwijsprofessional voor te bereiden op de toekomst.

Uitdagingen

Samen werken we aan het verbeteren en toekomstbestendig maken van het onderwijs. Het onderwijs van de toekomst wordt gevormd door een combinatie van een nieuwe kijk op leren en onderwijs, nieuwe onderwijsmethoden en nieuwe technologieën. We geven het onderwijs van de toekomst optimaal vorm als we trends omarmen en inspelen op de veranderende behoeften van studenten en samenleving. Tegelijkertijd moeten we ons voorbereiden op de uitdagingen die ons te wachten staan, zodat we deze proactief kunnen aanpakken en het onderwijs van de toekomst vorm kunnen geven op een duurzame en effectieve manier. 

Vooruitkijken  

In de waan van de dag kijken we vaak niet vooruit. Maar juist nú moeten we dat wel doen, zodat we een beeld kunnen schetsen van de ontwikkelingen die in de komende jaren relevant worden voor het onderwijs. En zodat we nadenken over hoe we het onderwijs vorm moeten geven. Maar wat vergt dit van de organisatie, van de ict-diensten, HRM, icto-ondersteuners en docenten?  

Op weg naar wereldwijd toonaangevend onderwijs 

Mentale flexibiliteit van iedereen binnen de onderwijssector is daarvoor vereist. We moeten openstaan voor nieuwe ideeën en ervaringen én beter omgaan met veranderingen en uitdagingen. Technologie ontwikkelt zich immers snel. Zo zorgen we ervoor dat de toekomst ons niet overkomt, maar dat we zelf de regie houden. Door samenwerking op instellingsniveau, landelijk of wereldwijd, zetten we de volgende stappen zetten richting mondiaal toonaangevend onderwijs. 

Samen de toekomst tekenen  

Laat je op de SURF Onderwijsdagen 2023 inspireren door keynotes van futuristen en innovatieve denkers uit het onderwijsveld en daarbuiten, die aanzetten tot anders kijken en anders doen. Met sessies van professionals en teams, die met hun projecten en initiatieven eerste stappen zetten in het opnieuw vormgeven van het onderwijs. Met sessies waarbij je schetst, maakt, speelt, doet of in gesprek gaat. En uiteraard heb je weer ruim de tijd voor (nieuwe) ontmoetingen met vakgenoten én aanbieders van producten en diensten.  

Organisatie

De organisatie van de SURF Onderwijsdagen is in handen van SURF. We zijn de ict-samenwerkingsorganisatie van het Nederlandse onderwijs en onderzoek. In die rol brengen we ict-professionals uit het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs samen, binnen netwerken en samenwerkingsprojecten voor kennisdeling rond ict-innovatie.

Vragen

Heb je een vraag over de SURF Onderwijsdagen? Neem dan contact op met de organisatie via owd@surf.nl.