Congres
SURF Security- en Privacyconferentie

De SURF Security- en Privacyconferentie is de jaarlijkse conferentie waarin je alles hoort over actuele security- en privacyonderwerpen in onderwijs en onderzoek. Er is aandacht voor zowel technische als beleidsmatige en juridische aspecten. We zijn dit jaar te gast in Groningen en het thema is: er gaat niets boven security en privacy.

Mensen in een grote zaal op een conferentie

Programma SURF Security- en Privacyconferentie

In 2021 was de SURF Security- en Privacy-conferentie online. In de ochtend konden deelnemers een workshop volgen, 's middags was er een plenair programma, dat afgewisseld werd met parallelsessies. Het programma vind je op deze pagina.

Programma

Vanwege het vertrouwelijke karakter van de conferentie zijn er geen opnames gemaakt van de verschillende onderdelen. Sessies online terugkijken is dus niet mogelijk.

 

Workshops

9.30 - 11.00

Photo Forensics
Weten hoe een terrorisme-expert van een foto op Facebook aan de hand van ogenschijnlijke details kan zien wanneer de foto is gemaakt (zonder hulp van metadata), hoe laat, op welke lengte en breedtegraad en waarom?
Spreker: Henk van Ess, onafhankelijk online search specialist

9.30 - 11.00 Schrems-II/SCC’s/Brexit’- en nu: wat moet ik weten en wat wordt er van mij verwacht?
Spreker: Marlon Domingus, FG Erasmus Universiteit en voorzitter SURF Taskforce Privacy-Shield
9.30 - 11.00

Security en privacy bij Video Conferencing en Proctoring
In deze workshop blikken we samen terug op welke afwegingen instellingen hebben gemaakt bij het online brengen van hun onderwijs vanwege corona, wat de rol hierbij was van security- en privacy-functionarissen en hoe is samengewerkt in SURF. Ook werd de huidige stand van zaken besproken en plannen voor de komende periode.
Spreker: Andres Steijaert, SURF

Plenair programma

Tijd

Plenair programma

13.00

Opening Jet de Ranitz
Voorzitter raad van bestuur SURF

13.10

Keynote Ronald Prins
Voormalig directeur Fox-IT, co-founder Hunt & Hackett

13.40 Pauze

14.00

Parallelsessies*
Zie het overzicht onder deze tabel

14.35

Uitreiking SURF Security- en Privacy-award 2021 aan Universiteit Maastricht
Door Wim Biemolt, voorzitter SURFcert

14.45

Interactief tafelgesprek over trends op het gebied van cybersecurity
Met Bart van den Heuvel (CISO UM, voorzitter SCIPR) en Don Stikvoort (secretaris SCIRT)

15.30

Ludieke afsluiting

Parallelsessies

14.00 Uitkomsten Cyberdreigingsbeeld 2020-2021 en mbo-benchmark IBP-E 2020

Bart Bosma (SURF) en Martijn Bijleveld (saMBO-ict)

14.00

SURFsoc: een eerste inkijkje
Het SURFsoc is bijna een maand operationeel. Michiel Borgers trapte deze sessie af. Christo Butcher vertelde over RIFT en onze visie en antwoord op het dreigingslandschap. Tot slot vertelde één van onze SOC-experts, Max de Groot, hoe ons SOC omgaat met dreigingen.

Michiel Borgers (voorzitter stuurgroep namens de universiteiten), Christo Butcher (Fox-IT) en Max de Groot (Fox-IT)

14.00

Hoe vlieg je een DPIA aan?
Welke keuzes maak je als instelling? Wat zijn de voors en tegens van bestaande modellen. Hoe is de RUG tot haar model gekomen?

Arjen Deenen (RUG)