Congres
SURF Security- en Privacyconferentie

De SURF Security- en Privacyconferentie is de jaarlijkse conferentie waarin je alles hoort over actuele security- en privacyonderwerpen in onderwijs en onderzoek. Er is aandacht voor zowel technische als beleidsmatige en juridische aspecten. In 2022 waren we te gast in Groningen en het thema was: er gaat niets boven security en privacy.

Mensen in een grote zaal op een conferentie

Thema: er gaat niks boven security en privacy

Het thema verwijst naar de actualiteit: security- en privacy-incidenten zijn aan de orde van de dag. Dat brengt specifieke vraagstukken met zich mee. Ook is het thema een knipoog naar Groningen, de plaats waar we dit jaar te gast zijn.

Actuele vraagstukken

Bijna iedere dag lees je in het nieuws wel over een bedrijf dat getroffen is door gijzelsoftware, een datalek of een phishing-aanval. Helaas blijft ook onze sector onderwijs en onderzoek hier niet van verschoond. De situatie brengt diverse vraagstukken met zich mee op security- en privacy-gebied: Hoe zorg je voor bewustwording van medewerkers en studenten als het gaat om cybersecurity-zaken als bijvoorbeeld phishing? Hoe regel je het technisch zo in dat kwaadwillenden in systemen zo vroeg mogelijk worden ontdekt. En: hoe gaat je instelling om met privacy-aspecten van tools die docenten bijvoorbeeld willen inzetten tijdens hun lessen?

En nog veel meer

Dit en nog veel meer kun je verwachten op onze tweedaagse conferentie in Groningen.