Workshop

Terugblik workshop: methodieken en tools voor blended learning

Hoe vind je de juiste blend voor jouw vak of opleiding? Welke methodieken en tools zijn er om tot een gedegen ontwerp voor blended learning te komen? Bekijk de presentaties van deze workshop.

Een student die een andere student iets laat zien op zijn laptop
20 sep 2017
Tijd
13:30 - 16:30
Plaats
SURF, Utrecht

Aan de slag met eigen casus en ontwerpvraag

Aan zowel docenten als ondersteuners vroegen we een concrete casus mee te nemen. Tijdens de workshop naar keuze, kon je met deze casus aan de slag. Enkele voorbeelden:

  • een nieuw vak dat je aan het ontwikkelen bent
  • een blended vak dat misschien nog niet helemaal lekker loopt
  • een vak of opleiding die je een meer blended karakter wil geven
  • een MOOC die je in het campus onderwijs zou willen integreren

Ook moest je van te voren nadenken over met welke ontwerpvraag je aan de slag wilde. Wil je meer activerende werkvormen in je blend? Missen er nog online feedback momenten? Wil je je leeractiviteiten nog beter bij je leerdoelen laten aansluiten?

Voor wie?

Deze workshop was bedoeld voor docenten die blended onderwijs willen leren ontwerpen en ondersteuners die docenten(teams) willen faciliteren bij het inzetten van blended learning.

Presentaties

Inhoudelijke inleiding: het landschap van methodieken en tools van blended learning (pdf)
door Jos Fransen, lector Teaching, Learning & Technology bij Inholland

Workshop 1: SHUFFLE - ontwerpmethodiek voor blended en online onderwijs (Saxion) (pdf)
door Debbie Braakman en Judith Zwerver, Saxion

Bij Saxion wordt bij het ontwerpen van blended en online onderwijs gebruik gemaakt van SHUFFLE. Dit is een door Saxion zelf ontwikkelde ontwerpmethodiek die docenten inzetten bij het (her)ontwerpen van hun onderwijs. SHUFFLE levert je als docent een verantwoord en passend ontwerp voor je blended en online onderwijs op. Het wordt door docenten ook wel een spel genoemd; spelenderwijs worden leeractiviteiten geselecteerd die voor een juiste blend van het onderwijs zorgen. De leeruitkomsten en toetsing vormen daarbij het vertrekpunt.

In de workshop werkte je je eigen casus uit met behulp van SHUFFLE stapsgewijs en ontwikkelde je een blauwdruk voor je eigen onderwijs. Ook maakte je kennis met onze tool Blendy; een website vol met activerende werkvormen die je direct in je onderwijs in kunt zetten. Na afloop van de workshop ging je naar huis met een verantwoord (her)ontwerp voor een stukje van je eigen onderwijs.

De materialen van SHUFFLE en Blendy worden onder Creative Commons-licentie met je gedeeld. Zo heb je de methodieken en middelen in huis om met je collega’s je eigen ontwerp te maken.

Workshop 2: DidactTool: bordspel voor het ontwerp van onderwijs met ICT (Deltion) (pdf)
door Jaap-Jan Vroom, Deltion

Het Deltion College werkt al enige tijd met de Deltion DidactTool. Dit bordspel is een uitbreiding op TPACK en stimuleert bewustwording van de mogelijkheden om het huidige onderwijs te verrijken ICT. Daarnaast wordt de tool ook gebruik voor het ontwerpen van blended onderwijs.
Ontwikkelen van onderwijs via de DidactTool gaat altijd leerdoelgericht. ICT toevoegen kan, maar is geen must of doel op zich. Docenten die het spel al eerder speelden zijn vaak verbaasd dat het gebruik van de tool leidt tot onderwijskundige discussies en dat er geen ingewikkelde ICT-gesprekken gevoerd worden.

Tijdens de workshop liet één van de ontwerpers je kennis maken met deze tool en doorliep je zelf het ontwikkelproces. Je kreeg het stappenplan blended leren mee, het spel was tijdens het seminar tegen kostprijs te bestellen.

Workshop 3: Integrative Course Design - ontwerpen voor diepte-leren (VU) (pdf)
door Judith Rijnhart en Luuk Terbeek (VU)

Judith Rijnhart (promovenda VUMC) liet zien hoe zij blended learning heeft geïntegreerd in haar ontwerp van een driedaagse statistiekcursus. Het ontwerp is gebaseerd op het integrative course design van L. Dee Fink. In het ontwerp worden online activiteiten en face-to-face-activiteiten op zodanige wijze gecombineerd, dat zij elkaar versterken en de studenten aanzetten tot diepte-leren. Onder leiding van Luuk Terbeek (Co-voorzitter SURF SIG Blended learning en onderwijsadviseur VU Amsterdam) gingen we samen actief aan de slag met het effectief ontwerpen van een blended learning-cursus. Hierbij werd ook gewerkt met het Community of Inquiry-framework (Vaughan, Cleveland-Innes en Garrison).

Workshop 4: Carpe Diem - A team based approach to learning design (TU Delft) (pdf)
door Wiebe Dijkstra (TU Delft)

Carpe Diem is een methode die TU Delft inzet om blended en online onderwijs te ontwikkelen. De methode is gericht op onderwijsontwikkeling in teams en is goed inzetbaar bij het ontwikkelen van nieuwe vakken of het herontwerpen van bestaande vakken. Tijdens deze workshop gingen we aan de slag met de tweede fase van de Carpe Diem-methodiek; het storyboard. Bij het maken van een storyboard maakte je een visuele representatie van je cursus, waarbij constructive alignment het uitgangspunt was. Na deze workshop was je in staat om, door middel van een storyboard, een blended ontwerp van een vak te maken.

Sheet: Blended learning activities (pdf)

Afsluiting met inleiding over practoraten mbo
door Frank van den Ende, SUMMA College

Frank van den Ende van het SUMMA College in Eindhoven blikte terug op de workshops en gaf een kijkje in het didactisch onderzoek in het mbo. Frank vertelde over vorm en inhoud van practoraten in het mbo en hun relatie tot blended onderwijs. Het practoraat activerende didactiek is daar een goed voorbeeld van.  

Meer informatie

Voor meer informatie over deze bijeenkomst kun je terecht bij Frank Weissman, NHTV/SIG Blended learning, weissman.f@nhtv.nl.