Bijeenkomst

Toets2daagse - Toetsen en leren in balans

Toetsen en leren in balans is het thema van de Toets2daagse op 6 en 7 december. Experts vertellen over hun visie op toetsing, met speciale aandacht voor de inrichting, ondersteuning en rol van toetsing in het leerproces. Deze editie wordt georganiseerd door de SIG Digitaal toetsen, Tilburg University en de werkgroep Toetsen op afstand.

SIG Digitaal toetsen
06 — 07 dec 2022
Tijd
09.50 – 16.30 uur
Plaats
CUBE, Tilburg University

Toetsen zijn een essentieel onderdeel van het onderwijs en over het belang ervan is weinig discussie. Toch zijn er critici die wijzen op de nadelen van een hordeloop – leven van toets naar toets – en teaching to the test.

Deze gevaren liggen vooral bij summatief toetsen op de loer. Vandaar dat er stemmen opgaan die ervoor pleiten om toetsen een integraal onderdeel te laten uitmaken van het onderwijs. Tijdens de Toets2daagse gaan experts en deelnemers met elkaar in gesprek over deze holistische en programmatische aanpak van toetsing. Daarnaast is er een ruim aanbod van sessies over een breed scala aan onderwerpen, zoals cesuurbepaling, peer assessment, harmonisatie van het digitaaltoetsproces, geautomatiseerde feedback en learning analytics.

Onder de meer dan 40 aanwezige experts bevinden zich onder andere Kelly Beekman, lector Technology Enhanced Assessment bij Fontys University of Applied Sciences, Cor Sluijter, toetsdeskundige, en Marcel van Assen, universitair hoofddocent Methoden en Technieken van Onderzoek en vice-decaan onderwijs aan Tilburg University.

Behalve voor het thema Programmatisch toetsen, met onderwerpen als het digitaal portfolio, is er ook aandacht voor andere thema’s, zoals:

  • Toetsen in het hoger onderwijs: Dit thema omvat een breed scala van toetskundige onderwerpen. Denk aan verschillende cesuurbepalingsmethodes, item-response theorie, peer assessment, het opzetten van een SKE-traject, het kiezen van de juiste toetsvorm, en het verbeteren van rubrics door gebruik van psychometrische analyse en subjectieve ervaringsgegevens.
  • Technologieondersteund toetsen – samenwerken en organiseren: Dit thema gaat over landelijke samenwerkingsprojecten in digitalisering van toetsing, zoals het opzetten van een virtuele toetswerkplek, het opzetten van gezamenlijke itembanken met statistiekopgaven, en het belang van open standaarden voor duurzaam gebruik van toetsitems. Andere onderwerpen zijn het harmoniseren van het digitaaltoetsproces en het opstellen van strategisch beleid voor de flexibilisering van toetsing.
  • Technologieondersteund toetsen – automatiseren en benutten: Binnen dit thema gaat het erom hoe we aan de hand van automatisering de werkzaamheden van docenten kunnen verlichten. Denk hierbij aan het automatisch genereren van items, het automatisch nakijken van open vragen en opdrachten met behulp van artificial intelligence, en het automatisch geven van feedback aan studenten. Ook is er aandacht voor het gebruik van learning en assessment analytics, en het optimaal benutten van toetssoftware, zoals de iRAT/tRAT toetsing in het kader van Team Based Learning.

Programma en sprekers

De eerste keynote sprekers zijn bekend!

Discussiepanelleden:

Voor wie

De Toets2daagse is voor toetsdeskundigen, onderwijskundigen, beleidsadviseurs, onderwijs- en opleidingsdirecteuren, docenten en adviseurs op het gebied van ICT- en onderwijs. De nadruk ligt op het hoger onderwijs, maar professionals uit het mbo zijn ook van harte welkom.

Meld je aan

Ben je erbij 6 en 7 december? Meld je aan via onderstaande link! Heb je vragen over de Toets2daagse? Kijk dan op de website van het Versnellingsplan.