Workshop

Train-de-trainer-workshop 'Herontwerp je onderwijs met leermaterialen van anderen' - VOL

Hoe inspireer je docenten en ondersteuners om echt aan de slag te gaan met open leermaterialen? Door de workshop 'Herontwerp je onderwijs met leermaterialen van anderen' te geven! We hebben een stappenplan gemaakt om dit workshop op te zetten en te geven.

Vier studenten achter een laptop
03 nov 2020
Tijd
13.00 - 14.30 uur
Plaats
Online

Docenten inspireren om aan de slag te gaan met open leermaterialen

Bij deze workshop helpen we je om aan de slag te gaan met het Stappenplan ontwikkeling workshop 'Herontwerp je onderwijs met leermaterialen van anderen', ontwikkeld in samenwerking met de HAN en de RUG. Het doel is dat je deze workshop in je eigen instelling kunt organiseren. Door het geven van die workshop help en inspireer je docenten hun onderwijs te herontwerpen met gebruikmaking van open leermaterialen. Tevens zorg je voor het verbeteren van de docentondersteuning en beleid rond open leermaterialen.

Een zal een van workshopleiders die dit traject als pilot heeft uitgevoerd aanwezig zijn en tips geven.

Docenten herontwerpen hun onderwijs

De workshop die je gaat geven is primair gericht op docenten en docententeams. Zij krijgen hulp bij het herontwerpen van hun onderwijs. Daarbij ga je samen met hen op zoek naar open leermaterialen die zij zelf in kunnen zetten. Alle aspecten rond copyright en auteursrechten komen aan bod in deze workshop.

Ondersteuners maken beleid en verbeteren de ondersteuning

Het is de bedoeling dat een aantal docentenondersteuners en beleidsmakers ook deze workshop volgen. Zij ervaren concreet welke uitdagingen er zijn bij de inzet van open leermaterialen. In de werksessie die je gaat organiseren ga je met deze ondersteuners aan de slag om het beleid en de docentondersteuning te verbeteren. 

Voorkennis

We verwachten dat je basiskennis van open leermaterialen hebt.

Voor wie?

Deze trainer-de-trainerworkshop richt zich op iedereen in het onderwijs die in zijn of haar instelling een succes wil maken van open leermaterialen, en docenten wil inspireren om er echt meer aan de slag te gaan.

Er is plaats voor maximaal 20 deelnemers.

Programma

13.00

Welkom - doelen - programma

13.05 Quizlet ter kennismaking
13.20
  • Brainstorm drempels en huidige ervaringen- subgroepjes?
  • Bespreken actoren - wie betrek je in de organisatie en wie doet mee als ondersteuner
13.40

Koppeling workshop

  • Opzet, doelen, gebruik stappenplan …
  • Benodigde deelnemers /  ondersteuners (werving)
14.00 Ervaringen HAN/RUG
14.15 Q&A
14.25 Concrete acties opstellen, inclusief planning

Voorbereidende opdrachten

  • Neem het stappenplan door,
  • Denk na over de vraag: welke actoren heb je nodig om de adoptie van open leermaterialen een succes te maken?