Training

Training CATS-CM Foundation and Practitioner

Als contractmanager wil je grip hebben op jouw contracten. In deze vierdaagse training leer je met de CATS-CM methodiek de vaardigheden om grip op jouw contracten te krijgen en te houden. De methodiek wordt al bij veel organisaties toegepast en heeft haar waarde meerdere malen bewezen.

VOL
Verschillende iconen met focus op icoon training
02 apr 2019
Tijd
09:30-16:30
Plaats
SURF-kantoor, Utrecht
VOL

Sinds 2018 gebruiken we de CATS-CM methodiek en zijn alle processen inmiddels geïmplementeerd. De instellingen hebben de wens om trainingen over deze methodiek  aan te bieden. Bij voldoende animo bieden we daarom voor het eerst dit jaar een training CATS-CM aan.

LET OP: er geldt een minimaal aantal deelnemers om de training door te  laten gaan. Twee weken voor de training wordt bekeken of genoeg deelnemers zich hebben ingeschreven.

Voor wie?

Deze training is beschikbaar voor contractmanagers van op SURF aangesloten instellingen.

Inhoud training

Wat leer je?

 • De belangrijkste principes en begrippen rond contractmanagement onderscheiden en benoemen.
 • Contractmanagement als vakgebied begrijpen en plaatsen ten opzichte van project-, service- en demand management.
 • De methode CATS-CM en de kern van de verschillende processtappen.
 • De contractomgeving en je eigen positie/rol daarin.
 • De CATS-CMmethode toepassen in alle stappen van het contractmanagementproces.
 • Contracten waarvoor je verantwoordelijk bent managen met CATS-CM.
 • De toegevoegde waarde van CATS-CM en professioneel contractmanagement beschrijven voor je eigen praktijk, zodat de voordelen van de toepassing voor jezelf en iedereen in je organisatie duidelijk zijn.
 • Grip krijgen op je contracten, zodat je de doelstellingen van je contracten kunt realiseren en je succesvol kunt zijn in je vak.
 • Knelpunten, risico’s en aannames herkennen en beheersen.
 • Prestaties van de leverancier monitoren zoals vastgelegd in het contract.
 • KPI’s bepalen voor het contractmanagementproces. Een actieplan maken waar je in de praktijk mee aan de slag kunt.
 • De kennis en het inzicht om de CATS-CM Foundation en Practitioner examens te kunnen afleggen. 

Wanneer?

De training wordt bij SURF in Utrecht georganiseert en bestaat uit vier dagen:

 • Dinsdag 2 april 2019: 9.30 tot 16.30 uur
 • Woensdag 3 april 2019: 09.30 tot 16.30 uur
 • Dinsdag 16 april 2019: 09.30 tot 16.30 uur
 • Woensdag 17 april 2019: 09.30 tot 16.30 uur

Het moment van het examen wordt nog ingepland, dit vindt ook in april plaats.

Kosten

De kosten voor deze vierdaagse training plus examen bedragen 1.720 euro excl. btw per persoon. Je (jouw instelling) ontvangt een factuur bij inschrijving.  Kosteloos afmelden kan  tot en met 14 maart 2019. Teruggave is daarna niet meer mogelijk en dient de factuur ook bij een no-show betaald te worden.

VOL