Webinar

Van idee tot inzet: het succesvol toepassen van learning analytics binnen het Nederlandse onderwijs

Wat is er nodig om Learning Analytics succesvol toe te passen? Welke organisatorische vaardigheden moeten onderwijsinstellingen daarvoor ontwikkelen? En hoe kan Learning Analytics al in de ontwerpfase van het onderwijs worden geïntegreerd?

studenten in Zwolle zitten op de grond met laptop
20 okt 2021
Tijd
15.00 - 16.00 uur
Plaats
Online - schrijf je in via de link

Meer over learning analytics

Het verbeteren van onderwijs aan de hand van studiedata heeft het afgelopen decennium een flinke vlucht genomen. Het gebruiken van deze data om onderwijs te verbeteren wordt learning analytics genoemd. Maar hoewel learning analytics veelbelovend zijn en al op kleine schaal tot verbeteringen leiden, worden deze nog minimaal grootschalig ingezet.

In dit Webinar

Tijdens dit Webinar vertellen promovendi Justian Knobbout en Marcel Schmitz over hun onderzoeken over het succesvol toepassen van learning analytics binnen het Nederlandse onderwijs

Op het programma:

  • Justian Knobbout vertelt over het Learning Analytics Capability Model. Dit model beschrijft vijf aandachtsgebieden waarbinnen onderwijsinstellingen organisatorische vaardigheden moeten ontwikkelen om Learning Analytics succesvol te kunnen implementeren. Daarnaast bespreekt hij het ontwerpproces, en geeft hij handige tips om zelf met learning analytics aan de slag te gaan.
     
  • Marcel Schmitz gaat in op het gebruik van learning analytics als instrument tijdens het ontwerpproces. Hij vertelt over Fellowship Of Learning Activity and Analytics (FoLA), een methode om LA ondersteunde leeractiviteiten te ontwerpen. Daarnaast belicht hij mogelijke toepassingen binnen de eigen organisatie.

Voor wie?

Dit webinar is met name gericht op mensen die zich bezighouden met de implementatie van learning analytics of studiedata gebruik binnen de eigen instelling. Uiteraard zijn andere geïnteresseerden ook van harte welkom.

Na dit Webinar

  • Heb je een beeld hoe je learning analytics supported leeractiviteiten kunt ontwerpen;
  • Een bruikbare methode om in te zetten in een team;
  • Ben je onderdeel van de Fellowship Of the learning activities en Analytics;
  • Heb je een beeld van de organisatorische vaardigheden die nodig zijn om learning analytics succesvol in te zetten;
  • Heb je inzicht in hoe deze organisatorische vaardigheden geoperationaliseerd kunnen worden;
  • Heb je ideeën hoe de impact van learning analytics op het onderwijs gemeten kan worden.