Webinar

Vergroot je kennis over vakvocabulaires, en ontwikkel vaardigheden om een vakvocabulaire te maken

Werk jij voor een bibliotheek, en ga je professionaliseren op het gebied van open leermaterialen? Wij organiseren een webinar om je kennis te laten maken met vakvocabulaires.

Student achter scherm
03 — 24 jun 2021
Plaats
Online - schrijf je in via de link

Wat is een vakvocabulaire en wat kun je ermee?

Een vakvocabulaire is een taxonomiestructuur die inzetbaar is om leermaterialen gericht te ontsluiten op bijvoorbeeld skills- of kennisniveau, binnen een vakgebied of opleiding. Een vakvocabulaire is per definitie instellingsoverstijgend.

Met behulp van een vakvocabulaire wordt het onder meer makkelijker om open leermaterialen gestructureerd te metadateren en te ontsluiten. De opzet van een taxonomie is inhoudelijk afgestemd met de achterban, zodat vakspecialisten vaktermen kennen en weten hoe deze worden ingezet om materialen te ontsluiten en te vinden.

Tevens kan een vakvocabulaire worden gebruikt als instrument om een collectie op te bouwen, omdat zichtbaar wordt waar de leemtes in collecties aanwezig zijn. Het vakvocabulaire is te integreren in een repository, zoals SURFsharekit én tegelijkertijd op een zoekportaal voor leermiddelen zoals edusources. Daarnaast is het mogelijk om de vakvocabulaire op een website te integreren, zoals dit bijvoorbeeld is gedaan bij HBO verpleegkunde.

3 bijeenkomsten

Deze training bestaat uit 3 verschillende bijeenkomsten:

 1. Webinar Introductie vakvocabulaires – 3 juni, 13.00 – 15.30 uur (afzonderlijk te volgen)
 2. Starten met een vakvocabulaire - 17 juni, 13.00 – 15.00 uur
 3. Vakvocabulaire verder uitwerken en publiceren - 24 juni, 13.00 – 15.00 uur

Bijeenkomst 1: webinar Introductie vakvocabulaires

Na deze bijeenkomst weet je wat een vakvocabulaire is en raak je bekend met toepassingen van een vocabulaire in de (onderwijs)praktijk. Je begrijpt het nut en kunt aan anderen het belang van vakvocabulaires uitleggen.

In dit webinar doorlopen we aan de hand van een eenvoudig praktijkvoorbeeld het stappenplan. Je krijg voorbeelden van de integratie van een vakvocabulaire in diverse omgevingen. Daarnaast wordt het gebruik van een vakvocabulaire binnen een community toegelicht.  

Bijeenkomst 2: starten met een vakvocabulaire

In deze bijeenkomst maak je de eerste opzet van een vakvocabulaire op basis van een bestaande vocabulaire. Je leert welke vragen je moet stellen tijdens de intakeprocedure en je loopt de opzet van een demo-vocabulaire na. Je controleert welke elementen ontbreken, en met welke vragen je terug moet naar de vakcommunity. De terugkoppeling naar de vakcommunity spelen we na tijdens deze bijeenkomst. Vervolgens ontvang je de ontbrekende informatie en ga je starten met de verwerking van data om tot een eerste opzet van een vocabulaire te komen.  Aan het einde van deze bijeenkomst bespreken we de tussentijdse opdracht.

Bijeenkomst 3: je vakvocabulaire verder uitwerken en proces tot publicatie

In deze derde bijeenkomst leg je jullie resultaten aan elkaar voor en krijg je hier feedback op. Op basis daarvan krijg je tips en aanwijzingen om de vakvocabulaire verder te verbeteren. Je leert welke stappen nodig zijn om tot publicatie van een vakvocabulaire te komen en hoe je dit proces begeleidt. Na deze bijeenkomst ben je in staat zelf, onder begeleiding van inhoudelijke experts, een vakvocabulaire te maken.

Voor wie?

De eerst bijeenkomst, het webinar Introductie Vakvocabulaire, is voor iedereen die meer wil weten over de vakvocabulaires. De gehele training van 3 bijeenkomsten is bedoeld voor bibliotheekmedewerkers die in de nabije toekomst docenten willen ondersteunen, vanuit de werkgroep Bibliotheken, Open en Online Onderwijs, die samenwerken in vakcommunity's bij het opstellen van een instellingsoverstijgende vakvocabulaire.

Deelname en kosten

 • Deelname aan deze training is gratis voor medewerkers van bij SURF aangesloten instellingen.
 • De eerste bijenkomst is een kennismaking. Wil je echt met vakvocabulaires aan de slag dan verwachten we van je dat je aan de gehele training deelneemt.
 • Tijdbesteding alleen het webinar Introductie vakvocabulaires: 3 uur:
  • Voorbereidende opdracht: 0,5 uur.
  • De 1e bijeenkomst 2,5 uur.
 • Tijdbesteding totale training  is minimaal 20 uur:
  • Voorbereidende opdracht: 0,5 uur.
  • De bijeenkomsten beslaan 6,5 uur.
  • De tussentijdse opdrachten zijn ingeschat op minimaal 6,5 uur. De tijd die je hierin zult steken is afhankelijk van een aantal factoren en kan iets minder of meer zijn.

Meer informatie

Heb je vragen over vakvocabulaires? Neem dan contact op met Sylvia Moes (sylvia.moes@surf.nl). Neem voor vragen over de leergang contact op met Michel Jansen (michel.jansen@surf.nl).