Training

Voorbereidingsbijeenkomst cybercrisisoefening NOZON 2019

Na het succes van cybercrisisoefening OZON 2018 gaan we dit jaar weer kleiner oefenen, met een kortere table-top-oefening van 1 à 2 uur. Deze bijeenkomst is voor de oefenvoorbereiders van instellingen die aan deze kleinere oefening willen meedoen.

Verschillende iconen met focus op icoon training
15 mei 2019
Tijd
12.30 - 17.00 uur
Plaats
SURF-kantoor, Utrecht

Wat houdt NOZON in?

In de week 40 of week 41 kan iedere instelling die mee wil doen een cybercrisisoefening organiseren met behulp van aangeleverde voorbeeldscenario’s die je zelf kunt aanpassen. Het gaat hierbij om een table-top-oefening van 1 à 2 uur op strategisch of juist IT/technisch niveau.

Het zal geen grootschalige oefening zijn: elke instelling kan zelf beslissen wanneer deze oefening het best kan worden gehouden en de scenario’s worden zo gemaakt dat je ze met een beperkt aantal mensen in één kamer kan uitspelen.

Wat doen we bij deze voorbereidingstraining?

Tijdens deze training gaan we in op de organisatorische kant van de oefening. We leggen je uit wat je voor de oefening moet regelen, en waar je rekening mee moet houden. Hoe leid je de oefening, waar kun je op letten tijdens de oefening en hoe evalueer je de oefening? Als je met je instelling mee wilt doen aan NOZON, dan is het belangrijk dat je deze dag niet mist.

Wat wordt centraal geregeld?

De volgende zaken worden centraal geregeld:

 • 2 voorbeeldscenario’s: 1 op strategisch en 1 op IT niveau.
 • een handleiding voor het organiseren van table-top-oefeningen met voorbeelddocumenten voor waarnemen, evalueren en rapporteren.
 • een training over het leiden, waarnemen en opzetten van een oefening. Deze training vindt plaats op 15 mei.
 • een wiki en mailinglijst om het uitwisselen van ideeën etc. te bevorderen.
 • standaard spelregels en briefing voorafgaand aan de oefening.
 • een centrale evaluatie op 31 oktober.

Wat moet de instelling zelf regelen?

Het volgende moet door de deelnemers zelf worden geregeld:

 • het aanwijzen van een oefenvoorbereider en een waarnemer
 • het bepalen van eigen oefendoelen
 • het organiseren van de oefening binnen de instelling
 • het aanpassen van de voorbeeldscenario’s naar de context van de eigen instelling
 • het leiden, het waarnemen en het evalueren van de oefening binnen de eigen instelling.

De oefenvoorbereider zal in ieder geval zo’n 30 uur kwijt zijn aan het organiseren, uitvoeren en evalueren van de oefening.

De toegevoegde waarde van deze opzet is dat je het wiel niet helemaal zelf hoeft uit te vinden, kunt sparren over de manieren waarop je een oefenscenario kunt aanpassen of uitbouwen, dat je een stok achter de deur hebt om echt te gaan oefenen en dat we samen evalueren en geleerde lessen kunnen uitwisselen.

Belangrijke data

 • De trainingdag is op 15 mei van 12.30 uur tot uiterlijk 17.00 uur.
 • Binnen de weken van 1 t/m 11 oktober kun je zelf beslissen wanneer je wilt oefenen met je instelling.
 • De centrale evaluatie is op 31 oktober van 9.30 uur tot uiterlijk 13.00 uur.

Kosten

Naast de uren die je in de voorbereiding, uitvoering en evaluatie steekt kost deelname niets.

Inschrijven en annuleren

Alleen aan SURF deelnemende organisaties kunnen deze bijeenkomst bijwonen.

Als je je inschrijft voor NOZON, is dat niet vrijblijvend. We verwachten van je dat:

 • je op 15 mei van 12.30 tot 17.00 met de oefenvoorbereider en waarnemer de training bijwoont.
 • in de periode van 1 t/m 13 oktober de oefening draait.
 • op 31 oktober van 9.30 tot 13.00 bij de plenaire evaluatie aanwezig bent.
 • lees de annuleringsvoorwaarden van SURFacademy-bijeenkomsten.

Verder word je bij inschrijving toegevoegd aan de maillijst en wiki om ideeën met andere oefenende instellingen te kunnen uitwisselen.

De oefenmaterialen worden voor iedereen beschikbaar gesteld. Het is dus ook mogelijk om op een later tijdstip zelfstandig een oefening te organiseren op basis van dit materiaal. Het is dan niet nodig om je instelling in te schrijven.