Webinar

Webinar: De student aan het stuur, hoe dan?

Op welke wijze betrekken jullie de student bij het ontwerpproces? Hoe zorg je ervoor als instelling dat je informatievoorziening zodanig is ingericht dat studenten aan het roer van hun studie kunnen staan? Tijdens het webinar nemen Maarten Remijn (UvA), Obe van der Klei (HvA) en Carla Asselbergs (Avans Hogeschool) je hier in mee.

Studenten buiten op een bankje met laptops
10 dec 2021
Tijd
12.00 - 13.00 uur
Plaats
Online - schrijf je in via de link

Programma

Orde in de chaos – UvA en HvA

UvA en HvA hebben vergelijkbare uitdagingen als het gaat om studenten in staat te stellen regie te nemen op hun studie. In deze gezamenlijke presentatie wordt ingegaan op de uitdagingen rondom de informatievoorziening en de oplossingen die daar binnen deze organisaties voor bedacht zijn.

Opleiden tot wendbare en veerkrachtige professionals – Avans Hogeschool

In de presentatie van Avans Hogeschool wordt ingegaan op het ondersteunen van de Ambitie 2025 middels digitalisering, inclusief een demo van AvansStudyPath.

Sprekers

  • Maarten Remijn: UvA, Projectmanager en product owner MijnUvA app
  • Obe van der Klei: HvA, Product owner vernieuwd MijnHvA voor studenten
  • Carla Asselbergs: Avans Hogeschool, Product owner waardeketen onderwijs

Voor wie?

Dit webinar is interessant voor informatiemanagers, product owners, beleidsmedewerkers, instructional/educational designers of programma managers DLO werkzaam in het hoger onderwijs.