Webinar

Webinar: Flexibilisering in het hoger onderwijs - studentbehoeftes

Wat zijn de behoeftes van de student als het gaat om flexibel onderwijs? Om antwoord te geven op deze vraag en uiteindelijk stappen te maken, is onderbouwd onderzoek nodig. Diverse hoger onderwijsinstellingen en onderzoekers hebben de afgelopen jaren onderzoek naar studentbehoeftes gedaan. Tijdens dit webinar bespreken we de onderzoeksresultaten.

Studenten bekijken mail achter laptop
05 jul 2022
Tijd
12.00 - 13.00 uur
Plaats
Online – schrijf je in via de link

Onderzoek naar wensen van studenten

De zone Flexibilisering van het onderwijs van het Versnellingsplan heeft zich verdiept in bestaande onderzoeken van de afgelopen jaren. Deze onderzoeken zijn uitgevoerd door verschillende hoger onderwijsinstellingen en onderzoekers. De resultaten zijn verzameld in een publicatie in de vorm van trends en ontwikkelingen in studentbehoeftes op het gebied van flexibilisering in het onderwijs. Zo weten we bijvoorbeeld dat studenten meer behoefte hebben aan flexibiliteit, studeren in eigen tempo belangrijk vinden en meer plaatsonafhankelijk zouden willen studeren.

Lees de publicatie met de onderzoeksresultaten

Het programma

  • Introductie door Marcel Penners (HAN)
  • Innovatief en Effectief Onderwijs Rapport door Tjark Huizinga (Saxion)
  • Onderzoek studentbehoeftes Flexibilisering door Erik Bolhuis (Windesheim) en Marin Rutgers (Hanze Hogeschool)
  • Afsluiting

Voor wie?

Dit webinar is interessant voor informatiemanagers, innovatiemanagers, procesmanagers, onderzoekers, beleidsmedewerkers en (programma) managers DLO werkzaam in het hoger onderwijs.

SIG Onderwijslogistiek

Neem ook eens een kijkje op de community website waar de Special Interest Group Onderwijslogistiek meer informatie geeft over gehouden webinars, het meerjarenplan, publicaties en contactgegevens van de leden van het kernteam.

Ga naar de community