Webinar

Webinar self-sovereign identity (SSI)

Bij self-sovereign identity (SSI) hebben gebruikers zelf de regie over hun data – in plaats van bijvoorbeeld de onderwijsinstelling of de overheid. Ze bepalen zelf welke data ze delen en met wie. Wat SSI precies is, wat het betekent voor het onderwijs en welke activiteiten SURF ontplooit op dit gebied, hoor je in dit webinar.  

Open werkruimte studenten met verschillende verdiepingen
30 jun 2022
Tijd
13 tot 14 uur
Plaats
Online

Over SSI

Self-sovereign identity (SSI) is een concept waarin gebruikers zelf regie hebben over hun persoonsgegevens en zelf bepalen welke informatie ze delen en met wie. Zij verzamelen hun profielinformatie (bijvoorbeeld geboortedatum en behaalde diploma’s) uit meerdere gezaghebbende bronnen (verstrekkers, bijvoorbeeld Basisregistratie Personen, DUO) in meerdere digitale wallets. Deze profielinformatie kunnen ze selectief delen met een afnemer (dienst). Dit maakt het SSI-model aantrekkelijk vanuit het oogpunt van privacy en gegevensbescherming.

Kansen SSI voor onderwijs

SSI biedt instellingen en dienstverleners kansen, bijvoorbeeld waar het gaat om diploma’s en micro-credentials (edubadges), identiteit en toegang voor onderzoekers en scenario's waar gastgebruikers en externe identiteiten relevant zijn. In dit webinar schetsen we hoe we SSI zouden kunnen toepassen in het onderwijs aan de hand van eduID.

Activiteiten SURF op gebied van SSI

SURF is op diverse manieren betrokken bij initiatieven die het gebruik van SSI-technologie onderzoeken en testen. Ook volgen we nauwgezet de ontwikkelingen op nationaal en EU niveau, zoals de implementatie van het European Digital Identity Framework en de EU tenders rondom de European Digital Identity Wallet. In dit webinar delen we deze ontwikkelingen met je.  

Voor wie?

Dit webinar is bedoeld voor informatiemanagers, (enterprise) architecten, IAM-specialisten en mensen die geïnteresseerd zijn in nieuwe technologieën.