Webinar

Webinar: Toets je idee voor de stimuleringsregeling

Wat houdt de stimuleringsregeling Open en online onderwijs precies in? En past mijn idee voor een voorstel binnen de regeling? Pitch je idee tijdens dit webinar. Inschrijving is mogelijk tot en met 14 september.

Man die presenteert aan studenten
16 sep 2021
Tijd
10.00 - 11.30 uur
Plaats
Online

Heb je een (globaal) idee voor een voorstel, maar heeft het nog uitwerking of aanscherping nodig? Of zou je het aan anderen willen voorleggen? Tijdens de workshop nodigen we je uit om je eerste ideeën voor een voorstel te bespreken. Nadat we nog even kort de belangrijkste kaders van de regeling hebben besproken gaan we in drie subgroepen uiteen. Iedere groep wordt begeleid vanuit SURF.

Door jouw ideeën binnen de subgroep te bespreken krijg je een beeld of jouw idee rijp is om verder uit te werken tot een voorstel. We staan stil bij vragen als: Wat is de essentie van je idee? Wat bereik je er mee? Wie heb je nodig? Waar kun je op aanhaken? Hoe vergroot je de betrokkenheid voor je idee binnen de instelling? Met wie zoek je al in een vroeg stadium afstemming? Wat is elders gedaan en wat kunnen we daarvan leren? En past je idee binnen de stimuleringsregeling?  

Tip: Gebruik de planmaker om je idee uit te werken. In het webinar gaan we vooral in op de eerste sheet. Alle deelnemers krijgen tijdens het webinar de kans om hun idee in 1 minuut te pitchen. We gaan ervan uit dat deelnemers dat voorbereiden.

Er is plaats voor maximaal 30 deelnemers.

Over de stimuleringsregeling

Online onderwijs en het hergebruiken van open leermaterialen zijn belangrijke thema’s. Zeker in deze tijden. De minister van OCW stelt financiering beschikbaar via de stimuleringsregeling Open en online onderwijs. SURF coördineert die regeling.

Binnen de stimuleringsregeling vallen twee pijlers: Online onderwijs en Open leermaterialen. Instellingen voor hoger onderwijs kunnen tot en met 15 december voorstellen indienen voor de regeling.

Meer weten? Bekijk de voorwaarden van de stimuleringsregeling. Neem ook ter inspiratie een kijkje bij de lopende projecten binnen de pijler online onderwijs en open leermaterialen

De link naar het webinar ontvang je na inschrijving per e-mail.