Webinar

Webinar: Toets je idee voor de stimuleringsregeling

Wat houdt de stimuleringsregeling Open en online onderwijs precies in? En past mijn idee voor een voorstel binnen de regeling? Pitch je idee tijdens dit webinar.

Man die presenteert aan studenten
15 sep 2020
Tijd
11.00 - 12.30 uur
Plaats
Online

Heb je een (globaal) idee voor een voorstel, maar heeft het nog uitwerking of aanscherping nodig? Of zou je het aan anderen willen voorleggen? Tijdens de workshop nodigen we je uit om je eerste ideeën voor een voorstel te bespreken. Nadat we nog even kort de belangrijkste kaders van de regeling hebben besproken gaan we in drie subgroepen uiteen. Iedere groep wordt begeleid vanuit SURF.

Aan de hand van de bespreking van meerdere of alle ideeën binnen de subgroep krijg je een beeld of jouw idee rijp is om verder uit te werken tot een voorstel. We staan stil bij vragen als: Wat is de essentie van je idee? Wat bereik je er mee? Wie heb je nodig? Waar kun je op aanhaken? Hoe vergroot je de betrokkenheid voor je idee binnen de instelling? Met wie zoek je al in een vroeg stadium afstemming? Wat is elders gedaan en wat kunnen we daarvan leren? En past je idee binnen de stimuleringsregeling?  

Over de stimuleringsregeling

Online onderwijs en het hergebruiken van open leermaterialen is belangrijk. De minister van OCW stelt daarom financiering beschikbaar via de stimuleringsregeling Open en online onderwijs. SURF coördineert die regeling. Instellingen kunnen zich tot 15 december inschrijven.

Binnen de stimuleringsregeling vallen twee pijlers: Online onderwijs en Open leermaterialen. Meer weten? Kijk hier voor meer informatie over de stimuleringsregeling. En inspratie opdoen? Kijk bij de lopende projecten binnen de pijler online onderwijs en open leermaterialen

De link naar het webinar volgt zodra de inschrijving open is.