Webinar

Webinar: Van idee naar projectvoorstel voor de stimuleringsregeling

Ben je van plan om een voorstel in te dienen voor de stimuleringsregeling Open en online onderwijs? Tijdens deze workshop krijg je handvatten om je voorstel nét wat scherper te maken.

Man die presenteert aan studenten
07 okt 2021
Tijd
13.00 - 14.00 uur
Plaats
Online - schrijf je in via de link

Tijdens de workshop bespreken we alle relevante zaken waarmee je te maken krijgt bij het schrijven en indienen van een projectvoorstel binnen de stimuleringsregeling Open en online onderwijs. De workshop biedt handvatten bij het voorbereiden van een aanvraag. De regeling wordt doorgenomen en we wijzen op belangrijke zaken die je moet meenemen in je voorstel. Een van de leden van de beoordelingscommissie geeft kaders en licht deze toe aan de hand van ervaringen binnen de beoordelingscommissie.

Vervolgens gaan we uiteen in drie groepen onder begeleiding van SURF. Hier is ruimte om nadere vragen te stellen. Dit deel van de workshop is gericht op de twee afzonderlijke pijlers: Online onderwijs en Open leermaterialen. Daarbij gaan we in op de specifieke voorwaarden die belangrijk zijn per pijler. Bij Online onderwijs kijken we daarbij onder andere naar hoe hergebruik van bestaande methoden en technieken en vernieuwing in de eigen context samen gaan. Bij Open leermaterialen bespreken we onder andere het belang van organisatie aspecten en cultuurverandering om open leermaterialen te ontsluiten en hergebruiken met de vakgemeenschap.

Tip: Gebruik de planmaker om je idee uit te werken. In het webinar gaan we vooral in op de laatste twee sheets.

Er is plaats voor maximaal 30 deelnemers.

Over de stimuleringsregeling

Online onderwijs en het hergebruiken van open leermaterialen is belangrijk. De minister van OCW stelt daarom financiering beschikbaar via de stimuleringsregeling Open en online onderwijs. SURF coördineert die regeling. Instellingen kunnen zich tot 15 december inschrijven.

Binnen de stimuleringsregeling vallen twee pijlers: Online onderwijs en Open leermaterialen. Meer weten? Kijk hier voor meer informatie over de stimuleringsregeling. Inspiratie opdoen? Kijk bij de lopende projecten binnen de pijler online onderwijs en open leermaterialen

De link naar het webinar volgt later.