Webinar

Webinar: Wat doet online onderwijs met de zelfregulatie van de student?

De afgelopen maanden studeren studenten thuis. In hoeverre blijven studenten gemotiveerd en hoe kunnen zij zichzelf begeleiden in hun eigen leerproces? Als docent zie je je studenten minder vaak, maar hoe kun je ze online ondersteunen bij zelfgestuurd leren?

Student thuis
15 mei 2020
Tijd
11.00 - 12.00 uur
Plaats
Online - Inschrijven is niet nodig

In dit webinar gaan we het hebben over zelfregulatie van de student en hoe je als docent support kunt bieden daarbij.

Zelfregulatie van de student

Zelfregulatie heeft te maken met eigenaarschap van studenten over hun leerproces, zelfstandig monitoren en handelen, reflectief denken, verantwoordelijkheid, autonomie en studentmotivatie. Docenten spelen een cruciale rol in zowel het aanleren van deze vaardigheid als het ontwerpen van onderwijs hiervoor. Wat betekent de transitie naar online onderwijs voor studenten en docenten in het kader van zelfregulering? Komt er nu meer verantwoordelijkheid terecht bij studenten om hun eigen leerproces vorm te geven? Is de rol van docenten verandert en wat zijn passende werkvormen?

Over het webinar

In de webinar gaan we in op de volgende vragen: 

  1. Wat weten we over zelfregulering? Wat en waarom van zelfregulering?
  2. Hoe ervaren studenten de autonomie in hun leerproces? Wat werkt wel en wat werkt niet online?
  3. Hoe kunnen docenten/ondersteuners online bijdragen aan het stimuleren van zelfgestuurd leren? 

Voorbereiding

Bekijk onderstaande explanimaties en de video over scrum als voorbereiding op de webinar:

Sprekers

  • Anique de Bruin (Hoogleraar zelfregulatie aan de Universiteit van Maastricht en lid van het ComeniusNetwerk) 
  • Ilja Boor (Docent Psychobiologie aan de Universiteit van Amsterdam en co-voorzitter van het ComeniusNetwerk)
  • Sanne Hille (Docent bij de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en lid van het ComeniusNetwerk)
  • Renée Jansen (Assistent Professor on Educational Quality bij het UMC Utrecht)

Wat levert het op?

  • Basiskennis over zelfregulering
  • Kennis over concrete werkvormen die je kunt inzetten om zelfregulering te bevorderen. 
  • Tips en tricks om als docent studenten te kunnen ondersteunen bij zelfregulering. 

Doel en doelgroep

Docenten en docentondersteuners inspireren en informeren over hoe ze online kunnen bijdragen aan zelfreguleringsvaardigheden van studenten.