Webinar

Webinar Wat mag wel en niet op het video-gebied

Ga in gesprek met experts en collega's over het gebruik van video in het onderwijs. Denk aan onderwerpen als auteursrecht, portretrecht en AVG. Tijdens het webinar laten Tilburg University en de UvA zien wat zij uitgezocht hebben op het gebied van rechten rondom het gebruik van video in het onderwijs.

SIG Media & Education - seminar over video
15 dec 2022
Tijd
13.00 - 15.00 uur
Plaats
Online – schrijf je in via de link

AVG, portretrecht, copyright, citaatrecht, digitale toegankelijkheid, easy acces regeling, de onderwijsexceptie: Er zijn veel wetten die raken aan wat er wel of niet mag met video in het onderwijs. In deze bijeenkomst kijken we naar wat de diverse instanties uitgezocht hebben op het gebied van deze rechten en hoe zij dat toepassen in hun dagelijkse onderwijssituatie. Is het zwart-wit, of zijn er grijze gebieden? 

Naast de presentaties met voorbeelden van verschillende instellingen gaan we ook met elkaar in gesprek. We leggen alle deelnemers een aantal casussen voor. Die worden in subgroepen besproken. Daarna zullen experts hier ook hun licht op laten schijnen. 

Sprekers (dit wordt later nog aangevuld): 

  • Werner Degger, AV ICT consultancy bij UvA, over het maken van een interactieve video met de titel "Natuurlijk mag dat (niet)”. 
  • Sonja Garenfeld & Hilke van Nassau, onderwijstechnoloog, beiden werkzaam bij Tilburg University bespreken hun juridische beslisboom.

Voor wie?

Deze online bijeenkomst is bedoeld voor docenten, docentondersteuners, AV-ondersteuners, beleidsmakers, auteursrechtspecialisten en privacy officers. 

Wat levert het op?

Na dit webinar heb je: 

  • Inzicht in welke aspecten invloed hebben op de rechten rond opnemen van video en vertonen van video. 
  • Basiskennis van de rechten en regels rondom video in het onderwijs. 
  • Handvatten om keuzes te maken in onduidelijke situaties met diverse juridische aspecten. 
  • Snap je dat One size fits all niet bestaat voor dit onderwerp en je in je instelling het gesprek hierover moet voeren om tot beleid te komen. 
  • Meer kennis om het gesprek binnen je instelling hierover te voeren. 

Voorbereiding

Je kunt je al inlezen op dit onderwerp via www.auteursrechten.nl/maken/gebruik-van-video-en-geluid

De bijeenkomst is georganiseerd door de Special Interest Groep Media & Education. Je kunt je bij deze SIG aansluiten door in te loggen met je instellingsaccount en dan te klikken op Volg deze groep.