Bijeenkomst

Werkbezoek in Groningen: active learning classrooms

Leren en onthouden gaat beter wanneer je actief met de leerstof hebt gewerkt. Dit staat bekend als active learning. Wanneer je dit wil organiseren in een fysieke bijeenkomst helpt een active learning classroom. Hoe richt je zo’n classroom in? En hoe ondersteun je docenten bij het optimaal benutten van active learning classrooms.

studenten aan het werk in een active learning space
03 nov 2022
Tijd
10.30 - 16.00 uur
Plaats
Duisenberg gebouw, Nettelbosje 2, 9747 AE Groningen

Op donderdag 3 november ben je van harte welkom bij de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). De RUG en de SIG Learning Spaces organiseren dan een werkbezoek en themabijeenkomst met als onderwerp de Active Learning Classroom (ALC). 

Je kunt zelf zien en ervaren hoe de RUG de active learning classrooms heeft ingericht. In het middagprogramma gaan we dieper in op hoe je docenten optimaal voorbereid op onderwijs in een active learning classrooms. 

Globaal programma

10.30 

Inloop en registratie bij Duisenberg gebouw

10.45 

Opening en welkom

10.50 

Active learning classrooms op de RUG, waarom en hoe

11.30 

Bezoek aan active learning classrooms op de RUG en Hanzehogeschool; 1e ronde

12.30 

Lunch en netwerken

13.15 

Bezoek aan active learning classrooms op de RUG en Hanzehogeschool; 2e ronde

14.15 

Themabijeenkomst docentprofessionalisering; 

Interactieve werkvorm, in 2 rondes 

Hier kun je bijdragen verwachten van de RUG en enkele andere onderwijsinstellingen.

15.55 

Afsluiting

N.B. Het programma wordt in de komende periode nog verder ingevuld. Er kunnen dus nog wijzigingen plaats vinden. De begin- en starttijd staan vast.

Na deze dag

  • Weet je meer over hoe de Rijksuniversiteit Groningen in de afgelopen periode werk heeft gemaakt van het realiseren van active learning classrooms. Dit kun mee terug nemen naar je eigen instelling. 
  • Inspiratie door de vele voorbeelden van active learning classrooms
  • Inzicht waar je rekening mee moet houden bij inrichten active learning spaces 
  • Goed beeld over welke aspecten belangrijk zijn bij de docentprofessionalisering, en hoe verschillende instellingen dit hebben aangepakt. 

Voor wie?

Dit werkbezoek en de themabijeenkomst is interessant voor onderwijsadviseurs, AV specialisten, docent-trainers en iedereen die interesse heeft in of bezig is met docentprofessionalisering.

Meer informatie 

Schrijf je in