Bijeenkomst

Werksessies Learning analytics: nu en de toekomst

De SURF SIG Learning Analytics organiseert op 19 januari 2023 een werksessie waarin jij kunt meepraten over learning analytics. Hoe organiseer je learning analytics in je eigen onderwijs context (organisatorisch/technisch of centraal/decentraal)? En welke kant moet learning analytics op in de toekomst?

learning analytics
19 jan 2023
Tijd
9.30 - 13.45 uur
Plaats
SURF

We organiseren werksessies waar je in gesprek gaat met collega’s over hoe het bij jou georganiseerd wordt, waar je tegenaan loopt, mogelijke oplossing waar we aan kunnen denken. En in parallel sessies gaan we praten over de mogelijkheden van landelijk samenwerkingen rondom learning analytics, ook in het kader van het Digitaliseringsimpuls. Wat kunnen we bijvoorbeeld als moonshot beeld meegeven aan de Pilothub Studiedata & AI?

Kom mee praten over de toekomst van learning analytics in Nederland, en oplossingen vinden/bespreken over learning analytics in jouw organisatie nu! Kies een sessie hieronder en schrijf je in (max 20 personen per sessie). Vooraf zal input verzameld worden om de sessie te voeden.

Optie 1 - Decentrale Learning Analytics bij de UvA; hoe richt je de techniek in zodat je uiteindelijk kunt opschalen? Door Erwin van Vliet

Als je als opleiding of programma binnen een groter geheel learning analytics wilt toepassen in je onderwijs, hoe pak je dat aan? Je hebt te maken met centrale diensten, met een organisatie die hier nog niet voor is ingericht, met juridische en technische aspecten, waar moet je beginnen? Vooraf zal je benaderd worden voor input voor deze werksessie.

Optie 2 - Centrale Learning Analytics bij de HvA; Wat zijn de ervaringen en leerpunten van 2 jaar project onderwijsdata? Door Nils Siemens

Deel vooraf je vragen en deze zullen gezamenlijk besproken worden. Denk aan vraagstukken zoals : Hoe organiseer je stakeholders en hoe houd je draagvlak? Wat heb je nodig aan vraagstukken uit het onderwijs? Wat voor betrokkenheid docenten en studenten heb je nodig en hoe organiseer je dat? Wat heb je aan data-expertise nodig? Wat kan de aanpak zijn bij afstemming met eigenaren databronnen?  hoe ga je om met eisen uit privacy en security. Hoe organiseer je experimenten, hoe betrek je diverse expertises?

Optie 3 – Toekomst Learning Analytics & het Digitaliseringsimpuls; wat geven we de pilothub studiedata & AI mee om die zo effectief mogelijk te laten zijn in de komende 2 jaar. Door JaapJan Vroom

Over twee jaar kan de pilothub Studiedata & AI mogelijk een transformatie hub worden waarin een gemeenschap van docenten, lerenden, onderzoekers, werknemers, werkgevers en leveranciers complexe vraagstukken oplossen in de onderwijspraktijk rondom Studiedata en AI. Welke toekomst beeld kunnen wij ze meegeven waar we willen zijn in 2030 met learning analytics in Nederland?

Programma

9:30-10:00 Opening

10:00-10:30 Introductie van de sessies 

10:30-10:45 Korte pauze / wisselen naar andere ruimtes 

10:45-12:15 Sessie naar keuze 

12:15-13:45 LUNCH aangeboden door SURF