Workshop

Workshop Blended learning implementeren met een team

Ben jij met je team aan de slag met blended learning? Of ben je dat van plan? Met welk doel doe je dat en hoe pak je dat dan aan? Verloopt alles vlot en naar wens, of (voor)zie je uitdagingen? Tijdens deze workshop op 9 oktober staan jouw vragen en tips centraal. Ook delen we uitdagingen en successen. Schrijf je uiterlijk 17 september in!

Man aan laptop met mobiel van bovenaf gefotografeerd
09 okt 2019
Tijd
14.00 tot 16.30 uur
Plaats
SURF-kantoor, Utrecht

Werk samen binnen de opleiding

Steeds meer docenten zijn actief aan de slag met onderwijsinnovatie en voeren vormen van blended onderwijs in. Met wisselend succes: veel innovaties vinden plaats op het niveau van de individuele docent en binnen 1 vak. Streef je naar structurele innovatie en kwaliteitsverbetering dan loont het om aan de slag te gaan met een team van betrokkenen op opleidingsniveau.

Wissel kennis en ervaring uit over blended learning

Maar hoe doe je dat nou in de praktijk? Kom naar de bijeenkomst en wissel je kennis en ervaringen uit met collega’s uit andere instellingen. We gaan aan de slag in een kleine setting: 25 deelnemers verdeeld in groepjes van 5. Hierdoor is er veel ruimte voor uitwisseling.

Voorbereiding

Ter voorbereiding op de bijeenkomst vragen we je op het inschrijfformulier - in ongeveer 200 woorden - aan te geven waarom je naar deze bijeenkomst wilt komen. Gebruik daarvoor dan 1 of meerdere van onderstaande vragen:

  • Wat wil je met je team bereiken met bended learning? Wanneer ben je tevreden? Noem 1 of 2 punten.
  • Zijn je doelen in een visiedocument of beleidsplan verankerd?
  • Welke benadering kies je: top-down of bottom-up? Richt je je op voorlopers in je team of wil je iedereen meenemen?
  • Kun je 1 voordeel en 1 nadeel noemen van de werkwijze met jullie team? Als je nog geen ervaring hebt: welk voordeel en nadeel verwacht je van de beoogde werkwijze?

De informatie die je geeft is alleen ter inzage voor de leden van de SIG Blended learning en voor de deelnemers aan de sessie

Voor wie?

Ben je ondersteuner, docent, manager verantwoordelijk voor implementatie, onderwijskundige, of vergelijkbaar, en ben met je team betrokken bij het invoeren van blended learning? Dan ben je uitdrukkelijk uitgenodigd.

Inschrijven en annuleren