Workshop

Workshop: Voorstel schrijven voor de stimuleringsregeling

Ben je van plan om een voorstel in te dienen voor de stimuleringsregeling Open en online onderwijs? Tijdens deze workshop krijg je handvatten om je voorstel nét wat scherper te maken.

Werkende student
31 okt 2019
Tijd
10:00-16:00 uur
Plaats
SURF-kantoor, Utrecht

Tips over indienen voorstel

Tijdens de workshop Voorstel schrijven voor de stimuleringsregeling Open en online onderwijs bespreken we alle relevante zaken waarmee je te maken krijgt bij het schrijven en indienen van een projectvoorstel binnen de stimuleringsregeling Open en online onderwijs. De workshop biedt handvatten bij het voorbereiden van een aanvraag: van het aanscherpen van het idee tot het indienen van het voorstel bij dus-i.

Het grootste deel van de workshop is pijler onafhankelijk. Er worden tips gegeven over het schrijven en we wijzen op belangrijke zaken die je moet meenemen in je voorstel.

Inhoudelijk deel per pijler

Een deel van de workshop is gericht op de twee afzonderlijke pijlers: Online onderwijs en Open leermaterialen. Daarbij gaan we in op de specifieke voorwaarden die belangrijk zijn per pijler. Bij Online onderwijs kijken we daarbij onder andere naar hoe hergebruik van bestaande methoden en technieken en vernieuwing in de eigen context samen gaan. Bij Open leermaterialen bespreken we onder andere het belang van organisatie aspecten en cultuurverandering om open leermaterialen te ontsluiten en hergebruiken met de vakgemeenschap.

Er is tijd om in gesprek te gaan met experts en mede-deelnemers om je idee, voorstel of methode aan te scherpen.

Aanmelden:

Je kunt de workshop alleen nog op donderdag 31 oktober volgen van 10 – 16 uur.

Meer informatie

Er is plaats voor maximaal 20 deelnemers. De workshop staat open voor medewerkers van hogeronderwijsinstellingen die onder de doelgroep van de stimuleringsregeling vallen. Lees de praktische info en voorwaarden voor de stimuleringsregeling.

Voor deelname aan de workshop moeten de contouren van je voorstel al helder zijn. Na inschrijving ontvang je een format per e-mail waarin je deze kunt uitwerken. Stuur uiterlijk een week voor de workshop de contouren terug.