Artikel Unieke samenwerking in demo-omgeving van de modulaire leeromgeving

Al jaren wordt er intensief gepraat over de flexibele en persoonlijke digitale leeromgeving. Hoog tijd om te onderzoeken hoe een modulaire leeromgeving in de praktijk werkt. SURF ontwikkelde een demo-omgeving waarin onderwijsinstellingen en 8 leveranciers van onderwijstoepassingen kunnen experimenteren.

Studente achter laptop aan tafel met rode stoelen van bovenaf gefotografeerd

Demo-omgeving

Uit de onderwijsvisies van de onderwijsinstellingen blijkt dat de meeste het idee van een modulaire leeromgeving onderschrijven. Toch kiezen ze bij de aanbesteding van een Learning Management System (LMS) opnieuw voor een alles-in-één-oplossing. Marieke de Wit, projectmanager digitale leeromgeving bij SURF, begrijpt dat wel. “De modulaire leeromgeving biedt op dit moment veel technische uitdagingen. Leveranciers zijn nog niet altijd in staat om te koppelen met anderen systemen.”

SURF bouwde een demo-omgeving waarin de leveranciers en de instellingen samen kunnen experimenteren met een digitale leeromgeving waarin alle onderdelen geïntegreerd zijn. Op basis van opensource-producten is een basisomgeving neergezet. Die bestaat uit een single sign-on-oplossing, een studentinformatiesysteem (SIS), een portaal en een LMS. Op een open call naar de leveranciers kwamen 13 reacties. Op basis van de kwaliteit van de voorstellen, werd met 8 van hen de volgende versie van de demo-omgeving ontwikkeld. “Voor het eerst waren we samen in hackathons aan het ontwikkelen”, zegt De Wit. “De leveranciers waren opbouwend en meedenkend. Iedereen wilde het gewoon dóen.”

Goede basis

Een aantal leden van de special interest group Digitale Leer- en Werkomgeving (SIG DLWO) volgde een voor dit doel gemaakte cursus in de demo-omgeving. Jos in den Bosch, programmamanager ict in Onderwijs bij de Radboud Universiteit, was een van de ‘studenten’. Hij werd deels blij verrast. “De integratie van een aantal modules was precies zoals gehoopt. Het voelde alsof ik een logisch pad bewandelde, dat er van A tot Z hetzelfde uitzag. Onder water vinden koppelingen plaats tussen de systemen, maar dat heb je als student niet in de gaten."

Tegenvallers waren er ook. “Het geheel was niet altijd overzichtelijk en werkte niet overal even intuïtief. Sommige dingen werkten zelfs helemaal niet, laat staan dat er integratie plaatsvond.” Technische belemmeringen daargelaten, verwacht hij dat deze samenwerking de basis legt voor mooie ontwikkelingen. “In de toekomst zal een leverancier die iets wil bereiken op de onderwijsmarkt, integratie moeten aanbieden. Dat is een voorwaarde, anders doe je niet mee."

Begaanbare weg

Ook zijn medecursist Ton Gloudemans, informatiemanager onderwijs en onderzoek bij Hogeschool Inholland, is enthousiast. “Voor mij toont de demo duidelijk aan dat datgene waar we nu al jaren over praten een begaanbare weg is”, zegt hij. “Dit is een essentiële schakel tussen de ideeënwereld en de soms weerbarstige onderwijspraktijk. Maar er werd in de demo vooral vanuit de techniek gedacht. De volgende stap is om het te vertalen in een goed didactisch concept.” Gloudemans is te spreken over de manier waarop studenten in de demo alleen functionaliteiten tot hun beschikking krijgen die passen bij hun opdracht. “Wij raken bij Inholland momenteel de grenzen van de techniek zoals we die op dit moment inzetten,” zegt Gloudemans. “Op ons intranet is alle informatie over de organisatie voor iedereen beschikbaar. Dat is een enorme berg. Dat betekent heel uitgebreide navigatiemenu’s en duizenden hits per zoekopdracht. Wat we eigenlijk willen, is een meer flexibel en persoonlijk aanbod. Onder de motorkap worden dan selecties gemaakt op basis van je rol en identiteit binnen de omgeving. Dat is natuurlijk het hele concept van de flexibele en persoonlijke leeromgeving. Deze demo-omgeving is dus heel waardevol voor ons.”

Doorpakken

In den Bosch heeft een boodschap voor alle betrokkenen. “Hou het momentum vast”, benadrukt hij. “Je hebt hier iets unieks in handen. Er is zoveel enthousiasme en engagement onder de instellingen en de leveranciers. Nu doorpakken!

Het komende jaar kunnen onderwijsinstellingen zelf experimenteren met de demo-omgeving. Er volgt een nieuwe ronde voor leveranciers die de LMS-functie invullen of een integratie-oplossing bieden. Van alle integraties wordt documentatie bijgehouden.

Volgend jaar vindt in de demo-omgeving een pilot plaats met het zoeken en delen van open leermaterialen via SURFsharekit.

Op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt de samenwerking met interesse gevolgd: “SURF maakt echt het verschil bij de realisatie van een digitale leeromgeving, door onderwijsinstellingen te helpen en leveranciers uit te dagen om open standaarden en opensource-software te gebruiken”, zegt Mark Bressers, directeur Regeldruk en ict-beleid.

Dit artikel is eerder verschenen in surf-magazine_2017-nr04.

  •