Avans Hogeschool: Verkennende studie duurzaamheid digitaal onderwijs

Avans Hogeschool voerde in opdracht van SURF een verkennende studie uit. De studie ging in op duurzaamheidsaspecten zoals verlaagde CO2 uitstoot bij de inrichting en organisatie van het onderwijs. Het onderzoek is een onderdeel van het programma GIDS, Groene ict en Duurzaamheid SURF.

Vrouw buiten achter laptop

De mobiliteit van studenten en medewerkers naar en van de onderwijsinstelling lijkt de hoogste impact te hebben op de CO2-afdruk van de onderzochte onderwijsinstellingen. Er zijn verschillen geconstateerd tussen universiteiten en hogescholen, waarbij de CO2-uitstoot veroorzaakt door mobiliteit bij de universiteiten lager lijkt te zijn dan bij de hogescholen.

verkennende studie smart education