Beleidsnotitie Regie in de cloud: i-strategie voor hoger onderwijs en onderzoek

Deze beleidsnotitie helpt instellingen bij het maken van strategische keuzes en stellen van prioriteiten bij de informatievoorzieningsstrategie. Deze i-strategie is gericht op kansen voor het gemeenschappelijk inzetten van clouddienstverlening.

Skydivers boven wolkendek

Strategische keuzes interne beleidsvoering

De informatievoorzieningsstrategie (i-strategie) geeft richting en inspiratie bij het maken van strategische keuzes en het stellen van prioriteiten in de interne beleidsvoering van instellingen voor hoger onderwijs en onderzoek.

Clouddiensten in informatievoorziening

De i-strategie geeft ook richting in strategische planning van de Vereniging Hogescholen en de VSNU, en in samenwerkingstrajecten in SURF-verband, zoals wordt uitgewerkt in het SURF Meerjarenplan 2015-2018. De i-strategie is in het bijzonder gericht op kansen voor het gemeenschappelijk inzetten van clouddienstverlening in de informatievoorziening.

Betrokkenen uit hogeronderwijsveld

De i-strategie is opgesteld op basis van intensief overleg met bestuurders, CIO's, directeuren ict, onderzoek en onderwijs, architecten en domeinexperts uit het hogeronderwijsveld in de periode juli 2012-november 2013.