Benut de kansen van digitale leermaterialen

Hoe vorm je een visie op digitale leermaterialen, hoe richt je de organisatie in om docenten te ondersteunen en welke techniek heb je nodig? Vind praktische checklists, handleidingen, tools, praktijkvoorbeelden en kernbegrippen die door collega’s van onderwijsinstellingen samen met SURF zijn ontwikkeld.

Studenten in open ruimte met computers en handboek

Wat zijn digitale leermaterialen?

Creatief werk ingezet voor onderwijsdoeleinden, zoals teksten, afbeeldingen, geluid of video, die digitaal worden aangeboden. Dit zijn leermaterialen die vrij toegankelijk en open voor bewerking zijn. Docenten stellen het beschikbaar aan hun studenten of studenten vinden en gebruiken de leermaterialen zelfstandig bij hun studie.

Wat levert het op voor de docent en student?

Studenten en docenten beschikken altijd en overal over divers (open) digitaal leermateriaal, of dat nu van uitgeverijen of van hogeronderwijsinstellingen komt. Nieuw ontwikkeld online, face-to-face of blended onderwijsmateriaal wordt gedeeld met een open licentie en is op 1 plek eenvoudig te vinden. Toegankelijke leermaterialen van hoge kwaliteit leiden tot beter gebruik ervan en dragen bij aan een verhoogd studiesucces.

Voor welke uitdagingen staan instellingen?

Digitalisering biedt nieuwe kansen voor het hoger onderwijs, zoals het geïntegreerd, verrijkt en flexibel aanbieden van digitale leermaterialen aan studenten.

Uitdagingen zijn:

Wat doet SURF aan het beschikbaar stellen van diverser leermateriaal?

We willen komen tot een model om divers (open) digitaal studiemateriaal beschikbaar te stellen, onder voorwaarden die gunstig zijn voor student, docent, instelling én uitgevers. Studenten kunnen eenvoudiger tijd- en plaatsonafhankelijk studeren als ze altijd en overal kunnen beschikken over hun leermateriaal. Een groter aanbod aan studiemateriaal biedt studenten de mogelijkheid te kiezen voor materiaal dat aansluit bij hun eigen voorkeur. Als docenten samen leermateriaal ontwikkelen, vergroot dat het aanbod.

SURF is in gesprek met uitgeverijen om een abonnementsmodel te ontwikkelen dat studenten directe digitale toegang biedt tot verplichte literatuur en studiemateriaal. Deze stap kan als basis dienen voor verdere ontwikkelingen rondom (innovatief) digitaal leermateriaal. Idealiter zou het leermateriaal van uitgeverijen onder een open licentie beschikbaar moeten komen, wat overigens niet betekent dat het gratis is. Het maakt wel remix en re-use mogelijk.

Binnen de Stimuleringsregeling Open en online onderwijs stimuleren we docenten om het leermateriaal dat zij ontwikkelen onder een open licentie te publiceren, en daarin samen te werken met vakgenoten van andere instellingen. Co-creëren en voortborduren op elkaars werk leidt tot kwaliteitsverbetering en schaalvoordelen voor het hoger onderwijs, waardoor studenten kunnen beschikken over betaalbaar digitaal studiemateriaal van hoge kwaliteit.

SURF maakt het mogelijk om digitaal leermateriaal op één plek eenvoudig te vinden en te doorzoeken, of dat nu afkomstig is van uitgeverijen, docenten of studenten. Innovatieve technologieën, zoals artificial intelligence, dragen hieraan bij; dat geldt ook voor het ontwikkelen en toepassen van standaarden. We experimenteren samen met EdTech leveranciers en startups, uitgeverijen en instellingen om hier stappen in te zetten. We zorgen ervoor dat security en privacy, architectuur en standaardisatie geborgd zijn, evenals licentie- en contractmodellen. Begin 2021 lanceren we de dienst edusources, het platform voor digitale leermaterialen.

In samenwerking met de zone Naar digitale (open) leermaterialen van het Versnellingsplan, vde Werkgroep Bibliotheken Open & Online Onderwijs verkennen we de behoefte naar een landelijk platform voor digitale leermaterialen. Zo is er een inventarisatie gedaan onder 23 vakcommunities, om te ontdekken welke wensen er zijn bij het vinden, maken, bewerken en delen van digitale (open) leermaterialen? Het resultaat biedt inzicht in de behoefte van communities. En in de gewenste ondersteuning en technische functionaliteiten door bibliotheken en SURF. Lees op de website van Versnellingsplan meer over de bevindingen van de verkenning. 

Hoe ziet de optimale mix van leermaterialen eruit in 2025?

Lees het visiedocument  Leermaterialen 2025 van Versnellingszone Naar digitale (open) leermaterialen

Position paper: Benut de kansen van digitale leermaterialen

Cover position paper Benut de kansen van digitale leermaterialen

Digitalisering biedt nieuwe kansen voor het hoger onderwijs, zoals het geïntegreerd, verrijkt en flexibel aanbieden van digitale leermaterialen aan studenten.

Lees de position paper

SURF Communities verbindt mensen

SURF Communities

Deel je kennis en leer andere experts kennen die werken aan onderwijsinnovatie binnen de Special Interest Groups (SIG's) Open education.

Naar de community

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de updates over digitale leermaterialen en je ontvangt maximaal 4 keer per jaar een e-mail met daarin de laatste ontwikkelingen.

Meld je aan