Benut de kansen van digitale leermaterialen

Hoe vorm je een visie op digitale leermaterialen, hoe richt je de organisatie in om docenten te ondersteunen en welke techniek heb je nodig? Vind praktische checklists, handleidingen, tools, praktijkvoorbeelden en kernbegrippen die door collega’s van onderwijsinstellingen samen met SURF zijn ontwikkeld.

Studenten in open ruimte met computers en handboek

Wat zijn digitale leermaterialen?

Creatief werk ingezet voor onderwijsdoeleinden, zoals teksten, afbeeldingen, geluid of video, die digitaal worden aangeboden. Dit zijn leermaterialen die vrij toegankelijk en open voor bewerking zijn. Docenten stellen het beschikbaar aan hun studenten of studenten vinden en gebruiken de leermaterialen zelfstandig bij hun studie.

Wat levert het op voor de docent en student?

Studenten en docenten beschikken altijd en overal over divers (open) digitaal leermateriaal, of dat nu van uitgeverijen of van hogeronderwijsinstellingen komt. Nieuw ontwikkeld online, face-to-face of blended onderwijsmateriaal wordt gedeeld met een open licentie en is op 1 plek eenvoudig te vinden. Toegankelijke leermaterialen van hoge kwaliteit leiden tot beter gebruik ervan en dragen bij aan een verhoogd studiesucces.

Voor welke uitdagingen staan instellingen?

Digitalisering biedt nieuwe kansen voor het hoger onderwijs, zoals het geïntegreerd, verrijkt en flexibel aanbieden van digitale leermaterialen aan studenten.

Uitdagingen zijn:

Wat doet SURF aan het beschikbaar stellen van diverser leermateriaal?

SURF maakt het mogelijk om digitaal leermateriaal op één plek eenvoudig te vinden en te doorzoeken, of dat nu afkomstig is van uitgeverijen, docenten of studenten. Innovatieve technologieën, zoals artificial intelligence, dragen hieraan bij; dat geldt ook voor het ontwikkelen en toepassen van standaarden. We experimenteren samen met EdTech leveranciers en startups, uitgeverijen en instellingen om hier stappen in te zetten. We zorgen ervoor dat security en privacy, architectuur en standaardisatie geborgd zijn, evenals licentie- en contractmodellen. Begin 2021 is de dienst edusources, het platform voor digitale leermaterialen, gelanceerd.

SURF werkt nauw samen met de zone Naar digitale (open) leermaterialen van het Versnellingsplan en de Werkgroep Bibliotheken Open & Online Onderwijs. In het project Innovatie en implementatie digitale (open) leermaterialen werken we aan de technische doorontwikkeling van edusources om docenten makkelijker te laten samenwerken in het delen en (her)gebruiken van digitale leermaterialen. We willen hen daarin lokaal faciliteren én vanuit een landelijk ondersteuningsloket. Hergebruik is daarbij een belangrijk punt van aandacht.  

Andere activiteiten die op het programma staan:

  • Verkenning automatische metadatering
  • Pilot spraaktechnologie
  • Verkenning adaptieve leermaterialen
  • Verkenning raakvlakken open leermaterialen en open science

Binnen de Stimuleringsregeling Open en online onderwijs stimuleren we docenten om het leermateriaal dat zij ontwikkelen onder een open licentie te publiceren, en daarin samen te werken met vakgenoten van andere instellingen. Co-creëren en voortborduren op elkaars werk leidt tot kwaliteitsverbetering en schaalvoordelen voor het hoger onderwijs, waardoor studenten kunnen beschikken over betaalbaar digitaal studiemateriaal van hoge kwaliteit.

SURF Communities verbindt mensen

SURF Communities

Deel je kennis en leer andere experts kennen die werken aan onderwijsinnovatie binnen de Special Interest Groups (SIG's) Open education.

Naar de community

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de updates over digitale leermaterialen en je ontvangt maximaal 4 keer per jaar een e-mail met daarin de laatste ontwikkelingen.

Meld je aan