Best practice Deltion College: eerste mbo-instelling heeft toegang tot N@tschool via SURFconext

Nederlandse mbo-instellingen gebruiken de elektronische leeromgeving Natschool. De mbo-instellingen willen een koppeling met SURFconext om het inloggen hierop makkelijker te maken. saMBO-ict bundelde de vraag en werkte samen met SURF: het Deltion College kreeg als eerste mbo-instelling via SURFconext toegang.

Student zwart shirt

Vraagbundeling bij saMBO-ict

saMBO-ict, de belangenbehartiger van de mbo-instellingen op het gebied van ict, ontving een collectieve vraag van 30 mbo-instellingen. Het verzoek luidde als volgt: 'Maak het voor ons eenvoudiger om Natschool te koppelen met SURFconext. In plaats van dat we allemaal apart bij SURFnet te rade gaan, willen we onze vraag graag bundelen.'  Van de 30 mbo-instellingen die Natschool gebruikten, waren er al 19 aangesloten op SURFconext.

Realisatie koppeling SURFconext

Het Deltion College in Zwolle kreeg als eerste mbo-instelling via SURFconext toegang tot Natschool. Rob Vos, manager informatisering en automatisering bij het Deltion College, kijkt met voldoening terug op de totstandkoming van de koppeling. "We wilden de toegang tot applicaties van buiten op zo'n manier ontsluiten dat het zo makkelijk mogelijk is voor studenten en docenten om ze bij het dagelijks werk te gebruiken," vertelt hij. "Over een eigen koppeling waren we niet helemaal tevreden. De mogelijkheid om een koppeling via SURFconext te realiseren, grepen we met beide handen aan."

SURFnet regelt het

Technisch was de koppeling niet ingewikkeld. "Dat is één van de redenen dat het prettig is om samen te werken met SURFnet," zegt Vos. "Ze beschikken over veel kennis en goede documentatie. Voor een koppeling moet de leverancier, in dit geval Natschool, een aantal zaken aanleveren. Daar hoeven we niet zelf om te vragen, want ook dat regelt SURFnet allemaal."

Snelle ontsluiting en toegang tot online diensten

Voor het Deltion College is de koppeling tussen SURFconext en Natschool belangrijk, omdat het inloggen voor studenten en medewerkers eenvoudiger maakt. "Wanneer studenten zijn ingelogd op een pc en ze klikken op de link naar Natschool, dan gaan ze direct door, zonder opnieuw in te loggen," legt Vos uit. "Natschool weet via de koppeling dat de student bij ons op school zit. Daarmee is de toegang veilig ontsloten." Het Deltion College gebruikt de koppeling met SURFconext ook voor andere applicaties. Vos verwacht dat het aantal clouddiensten waarvan de mbo-instelling gebruikmaakt, in de toekomst alleen maar zal toenemen. "In de toekomst willen we alle applicaties van buiten op één manier koppelen. SURFconext maakt dat mogelijk."

"Wij willen het instellingen zo makkelijk mogelijk maken om zich bij collectieve voorzieningen aan te sluiten"
Jan Bartling - saMBO-ICT

Aansluiten op collectieve voorzieningen

"Wij willen het instellingen zo makkelijk mogelijk maken om zich bij collectieve voorzieningen aan te sluiten," zegt manager Jan Bartling van saMBO-ict. "Sinds kort is het mbo aangesloten bij SURF. We hebben een gebruikersgroep SURF ingericht waar de vragen vanuit de instellingen terechtkomen en die kanaliseren we naar SURF. Er waren verzoeken voor een aantal online diensten, maar gezien de hoeveelheid gebruikers begonnen we met Natschool."

Eén koppeling voor de leveranciers, één koppeling voor de instellingen

Andere MBO's kunnen het voorbeeld van het Deltion College volgen door contact op te nemen met hun accountmanager van Natschool. Via saMBO-ict zijn inmiddels meerdere clouddiensten aangedragen die ook in aanmerking komen voor een koppeling met SURFconext, omdat ze sectorbreed veel worden gebruikt. Jan Bartling sluit af: "We willen dat er aan de leverancierskant maar één keer gekoppeld hoeft te worden en aan de instellingskant ook. Dat voorkomt een wirwar van koppelingen. SURFconext maakt het voor de eindgebruiker makkelijk om bij zijn diensten te kunnen en voor de leverancier makkelijker om zijn diensten aan te bieden."

Video

Bekijk ook de video Mbo's gebruiken SURFconext voor toegang tot N@tschool.