Best Practice: RechtenOnline

Eenvoudig applicaties ontsluiten met SURFconext. Stichting RechtenOnline biedt een ruim aanbod aan onderwijsapplicaties voor rechtenfaculteiten en juridische hogescholen. Oorspronkelijk had elke applicatie een afzonderlijke inlogmethode. Onhandig voor gebruikers en onderwijsinstellingen. SURFconext bood uitkomst.

Vrouw met grijs shirt

ict-vaardige juristen

RechtenOnline is een gezamenlijk initiatief van de rechtenfaculteiten in Nederland met als doel aankomend juristen ict-vaardiger te maken. “Door samen te werken en informatie te delen, kunnen we goedkoper en sneller onderwijsapplicaties ontwikkelen en updaten”, vertelt Moswa Herregodts. Hij is secretaris en penningmeester van RechtenOnline en teamleider ict bij Tilburg University. “Inmiddels hebben we diverse onderwijsapplicaties ontwikkeld voor dertien aangesloten instellingen.”

“Door samen te werken en informatie te delen, kunnen we goedkoper en sneller onderwijsapplicaties ontwikkelen en updaten”

Handmatige controle

“Oorspronkelijk moesten onze gebruikers bij bepaalde applicaties een account aanmaken”, legt Herregodts uit. “Vervolgens controleerden wij handmatig of die persoon daadwerkelijk aan de instelling verbonden was én welke rol hij daar vervulde. Dat laatste is belangrijk bij het toekennen van bevoegdheden. Bij de applicatie CaliAuthor mag de docent bijvoorbeeld modules maken en publiceren, terwijl de student deze alleen mag bekijken.” Ook op technisch vlak moesten er nogal wat ‘nullen en enen’ worden omgezet voordat een instelling de applicaties kon gebruiken. “Erg omslachtig allemaal.”

Eén set inloggegevens

De koppeling met SURFconext bood uitkomst. “SURFconext maakt het voor gebruikers mogelijk om via hun instellingsaccount in te loggen op de onderwijsapplicaties van RechtenOnline”, zegt Herregodts. “Ze hoeven nu nog maar één set inloggegevens te onthouden. En voor ons is meteen duidelijk dat die persoon bij de instelling bekend is. Voor sommige applicaties zoals CaliAuthor ontvangen wij aanvullende informatie, zodat de juiste functionaliteiten kunnen worden ontsloten. Uiteraard met toestemming van de betrokken instelling.”

"Dankzij SURFconext is het project Nationale Plagiaatcontrole nóg toegankelijker voor instellingen."

Applicaties direct inzetbaar

Ook de instellingen hebben baat bij de nieuwe procedures. “We hebben al onze applicaties herschreven naar de standaard van SURFconext. Instellingen die daarbij aangesloten zijn, beschikken dus al over de juiste software voor onze producten. De applicaties zijn daardoor direct inzetbaar.” Het gebruiksgemak heeft zich volgens Herregodts direct vertaald in gebruikstoename. “We zien dat het aantal succesvolle inlogs groeit. Meer mensen maken vaker gebruik van onze onderwijsapplicaties. En daar doen we het tenslotte voor."

Samenwerking tussen instellingen

RechtenOnline brengt onderwijsinstellingen bij elkaar, bijvoorbeeld op het gebied van plagiaatcontrole bij bachelor- en masterscripties. "Dankzij SURFconext is het project Nationale Plagiaatcontrole nóg toegankelijker voor instellingen; een belangrijke voorwaarde om scripties instellingsoverstijgend te kunnen vergelijken en zo het juridisch onderwijs te versterken,” sluit Moswa Herregodts af.