Best practice SURFdrive bij Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Rob van der Sande is voorzitter van de Ethische Adviescommissie Onderzoek aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Hij vindt het belangrijk dat onderzoek met mensen voldoet aan vastgestelde wetten en codes van goed gedrag en zet zich ook in voor uniform gebruik van opslag voor onderzoeksdata. Daarvoor wil hij SURFdrive breed inzetten.

Rob van der Sande (HAN)
“Ik zocht iets waarmee ik mijn data gemakkelijk met andere mensen kon delen, niet te veel poespas. En SURFdrive is heerlijk; je zet je data erin, je kan delen met iedereen, en het is helder.”

Uniforme opslag voor onderzoeksdata

Rob van der Sande is voorzitter Ethische Adviescommissie Onderzoek en inmiddels ex-lector aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Zo’n 4 jaar geleden stelde hij die commissie in. Onderzoekers binnen de hogeschool deden in toenemende mate cliëntgebonden onderzoek. Volgens hem zijn er zo’n 60 lectoren die onderzoek met mensen doen, waarvan ongeveer 30 in het domein Gezondheid en Maatschappij. “Toen ik hier kwam, schrok ik toch wel even. Dataopslag was niet geregeld, afspraken over privacy waren er niet. Ik zag studenten rondlopen met usb-sticks met cliëntdata erop. Toen besloot ik dat ik daar iets aan wilde doen."

“Ik ben een paar maanden geleden gestopt als lector, omdat ik 63 werd. Toen dacht ik, ik wil nog 4 jaar, en die 4 jaar wil ik hieraan besteden!” Hij stelde de commissie in voor de faculteit Gezondheid, Gedrag en Maatschappij. De belangrijkste functie: bewustzijn vergroten onder de onderzoekers, de docentonderzoekers, maar ook onder de studenten.

"Ik ben een paar maanden geleden gestopt als lector, omdat ik 63 werd. Toen dacht ik, ik wil nog 4 jaar, en die 4 jaar wil ik hieraan besteden!"

Eerder gebruikte opslagtoepassingen

Onze onderzoekers gebruiken bijvoorbeeld Onedrive, en voor online vragenlijsten soms Limesurvey, maar er is niet één standaard manier van werken. Binnen de HAN zijn we constant bezig met het uitproberen van nieuwe tools en hoe je die voor onderzoekers betrouwbaar kunt inzetten. "We hebben wel 2 of 3 jaar geëxperimenteerd met interne opslag, maar dat was een ramp. Je kon er als lector wel in, maar het had een heel ingewikkelde structuur, en dat werkte helemaal niet."

Ultieme oplossing

Van der Sande ging op zoek naar een nieuwe cloudtoepassing. Ik denk dat een data officer me tipte over SURFdrive. Ik zocht iets waarmee ik mijn data gemakkelijk met andere mensen kon delen, niet te veel poespas. En SURFdrive is heerlijk; je zet je data erin, je kan delen met iedereen, en het is helder.”

SURFdrive breder inzetten

SURFdrive gebruikt hij al een jaar of 5, is een groot voorstander en wil het nu graag breder inzetten. "Als ik laat zien hoe gebruiksvriendelijk het is, reageren mensen altijd met: “Oooh, dat is wel heel handig!”. Bij groot, ingewikkeld onderzoek dringt hij regelmatig bij samenwerkende instellingen aan: laten we nou samenwerken in SURFdrive. Toch stuit hij dan op weerstand.

Om die weerstand weg te nemen, zorgde de HAN voor 4 data stewards. Met het oog op implementatie van AVG helpen ze specifiek met problemen rond management van data en opslag. Met die data stewards wil de HAN in de toekomst weerstand uit de weg ruimen tijdens voorlichtingsavonden.

Van der Sande benadrukt dat hij bestanden delen niet altijd even gemakkelijk vindt gaan. Dat blijkt wanneer hij met hogescholen wil samenwerken die SURFdrive niet gebruiken. Soms is het een uitdaging om een onderzoeker toegang te geven. Toch is hij een enthousiaste gebruiker: "Ik juich erg toe dat we SURFdrive op grote schaal gaan gebruiken!

"Ik ben een groot voorstander van SURFdrive. Ik gebruik het al 5 jaar. En als ik laat zien hoe gemakkelijk het in gebruik is, reageert men toch altijd met: “Oooh, dat is wel heel handig!”