Best practice: Uitwijkdatacentra

De Hanzehogeschool Groningen ligt aan de rand van een aardbevingsgebied. Hogeschool Windesheim in Zwolle ligt in een overstromingsgebied. Beide hogescholen zochten een geografisch gescheiden locatie voor een tweede datacenter. Ze vonden elkaar in het project ‘Een kast voor een kast’.

Twee mannen die elkaar een high five geven met datacentrum op de achtergrond

In gesprek met Bernard van Dijk, manager Operations bij de Hanzehogeschool Groningen en Kees Kamphuis, coördinator Infrastructuur bij Hogeschool Windesheim

Het initiatief werd genomen door Van Dijk. Hij plaatste een oproep in de mailgroep van IT-managers van hbo-instellingen (COMIT) met de vraag of er andere instellingen zijn die – net als Hanzehogeschool – nadenken over een kostenefficiënte oplossing voor hun ‘disaster recovery’. Hij vertelt: “We zijn met een project bezig om een uitwijkdatacenter op te bouwen op een locatie 15 kilometer verderop. In zo’n project denk je na over: welke data zijn van cruciaal belang voor onze hogeschool? Zijn die data voldoende veilig op een locatie 15 kilometer verderop of zijn er risico’s denkbaar die zowel ons primaire datacenter als ons uitwijkdatacenter raken? Het antwoord op die laatste vraag is: ja. Daarom plaatste ik die oproep.”

  We kwamen daarbij tot de conclusie dat het veiliger zou zijn om op een plek ver buiten Zwolle een back-up te bewaren voor het geval dat deze regio een keer getroffen wordt door hoog water of een andere natuurramp.”

  Gesloten beurzen

  Hogeschool Windesheim reageerde daarop. Kamphuis: “Mijn manager is lid van COMIT en hij legde de vraag bij mij neer. Ik was direct enthousiast omdat ook wij op zoek waren naar een andere plaats voor onze back-up. We zaten midden in een aanbesteding voor storage en op zo’n moment denk je na over je data. We kwamen daarbij tot de conclusie dat het veiliger zou zijn om op een plek ver buiten Zwolle een back-up te bewaren voor het geval dat deze regio een keer getroffen wordt door hoog water of een andere natuurramp.” Eén plus één is twee en zo ontstond het idee van ‘een kast voor een kast’: de ene hogeschool stelt daarbij kastruimte beschikbaar voor de back-up van de andere hogschool. En vice versa.

  Ze zochten eerst uit of het technisch mogelijk was en of het juridisch mocht. Al snel volgde groen licht op beide aspecten. De hogescholen waren er snel uit wat betreft de samenwerkingsafspraken. Van Dijk: “We doen dit met gesloten beurzen. Wij stellen een rack, stroom, koeling en noodstroom beschikbaar aan Windesheim en zij doen hetzelfde voor ons. In dat rack plaatsen we dan onze eigen back-upapparatuur. We maken dus geen verrekening.

  Lichtpad

  De data worden verstuurd via een lichtpad van SURF. Aansluiten gaat eenvoudig, vertelt Kamphuis. “Je krijgt van SURF een lijst met 3 vragen, onder meer over de locatie waar je mee wilt verbinden en de benodigde bandbreedte. Zij configureren het lichtpad dan voor je. Het enige wat je zelf moet doen, is je netwerk koppelen op de Multi Service Port (MSP).”

  Van Dijk en Kamphuis zijn enthousiast over de samenwerking. Daarbij wijzen ze vooral op het feit dat hogescholen nog veel te vaak zelf een wiel uitvinden dat al bestaat. “We concurreren op onderwijs, maar niet op bedrijfsvoering en IT”, zegt Van Dijk. “Daarom zijn wij warm voorstander van meer samenwerking. Samen kunnen we kosten verlagen en innovatie versnellen.”

  Lichtpaden kunnen in die samenwerking een rol in spelen, denkt Kamphuis. Een lichtpad biedt immers gegarandeerde bandbreedte, hoge veiligheid en betrouwbaarheid en lage latency en jitter. Hogeschool Windesheim is daarom een enthousiast gebruiker. “De SIP-trunk van onze telefonie gaat erover heen. En we hebben een verbinding met de VU in Amsterdam, waar enkele van onze studenten een deel van hun studie volgen. Onze medewerkers die in Amsterdam werken loggen via het VU-netwerk in op onze omgeving en hebben daar precies dezelfde voorzieningen als hier in Zwolle.”

   “Als je goed nadenkt over de waarde van bepaalde data, zoals gegevens van studenten en docenten, diploma’s, scripties en onderzoeksresultaten, dan kom je tot de conclusie dat het voortbestaan van je instelling afhankelijk is van de beschikbaarheid van die data.""

   Blauwdruk ligt klaar

   De beide heren kunnen andere hogescholen en universiteiten alleen maar aanraden hun voorbeeld te volgen. Van Dijk: “Als je goed nadenkt over de waarde van bepaalde data, zoals gegevens van studenten en docenten, diploma’s, scripties en onderzoeksresultaten, dan kom je tot de conclusie dat het voortbestaan van je instelling afhankelijk is van de beschikbaarheid van die data. Het is vanuit risicomanagement dus heel verstandig om een back-up te bewaren op een andere locatie. Samenwerken met een andere hogeschool is daarvoor een heel kostenefficiënte manier. Daar komt bij dat het ook gewoon leuk is om elkaar te helpen en samen te werken. Wij hebben al uitgezocht wat je moet regelen om dit voor elkaar te maken. Die blauwdruk ligt klaar. Anderen kunnen die zo gebruiken.”