Boegbeeldprojecten voor het delen en hergebruiken van leermaterialen

Het ministerie van OCW wil dat docenten in het hoger onderwijs leermaterialen delen en hergebruiken. Deze boegbeeldprojecten helpen bij de adoptie daarvan.

Twee studenten samen achter een laptop

In 2025 delen alle docenten in het hoger onderwijs hun leermaterialen. Deze ambitie heeft het ministerie van OCW in haar strategische agenda 'HO2025, de waarde(n) van weten' geformuleerd.

Boegbeeldprojecten bieden inspiratie

Verschillende onderwijsinstellingen experimenteren al met het delen en hergebruiken van bestaande en open leermaterialen. De  boegbeeldprojecten bieden inspiratie voor instellingen die een projectvoorstel willen indienen voor de pijler Open leermaterialen binnen de stimuleringsregeling Open en online onderwijs. In deze regeling stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) subsidie beschikbaar voor initiatieven om open leermaterialen in te zetten.

Bekijk de korte webinar over de boegbeeldprojecten (8 minuten).

Boegbeeldproject hbo Verpleegkunde

In opdracht van Vereniging Hogescholen werkt het Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde (LOOV) samen met 5 hbo-instellingen (Hogescholen Fontys, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Hogeschool Rotterdam, Saxion en Hogeschool Zuyd) aan het beschikbaar maken van open leermaterialen voor thema's binnen de opleiding hbo Verpleegkunde.

Doelen van het project

  • Ontsluiting en ontwikkeling van leermaterialen voor een aantal onderwerpen voor de hbo-opleiding Verpleegkunde en deze onder een open licentie beschikbaar stellen.
  • Realiseren van een actieve community van docenten die gebruikmaken van de ontwikkelde leermaterialen, daarover ervaringen uitwisselen en daardoor mede bijdragen aan onderhoud en uitbreiding van de verzameling leermaterialen (duurzaamheid).

Voor wie?

De doelgroep bestaat uit alle docenten van de 17 hbo-opleidingen Verpleegkunde in Nederland, verenigd in het LOOV. Daarnaast zijn de materialen mogelijk van nut voor alle belangstellenden, zoals studenten Verpleegkunde (self-learners), werkende professionals, instellingen voor bij- en nascholing en mbo-opleidingen Verpleegkunde. 

Impact

De beschikbaarheid van een database met kwalitatief hoogstaande digitale leermaterialen kan ervoor zorgen dat docenten minder tijd hoeven te besteden aan materiaalontwikkeling, waardoor meer tijd overblijft voor het onderwijsproces. Beide effecten (meer kwalitatief hoogstaand leermateriaal beschikbaar en meer tijd over voor het onderwijsproces) leiden potentieel tot een hogere kwaliteit onderwijs.  

Projectmanagement

  • Projectleider: Marja Versantvoort, Master of education, Fontys Hogescholen
  • Projectdeskundige OER: Robert Schuwer, Lector OER, Fontys Hogescholen

Voor meer informatie: m.versantvoort@fontys.nl

Bekijk de website van het Boegbeeldproject OER hbo Verpleegkunde of lees het persoonlijke verhaal van projectleider Marja Versantvoort.

Boegbeeldproject Wiskunde, Open Up Math

Het project van de 4TU-instellingen (TU Eindhoven, TU Delft, TU Twente en Wageningen Universiteit) richt zich op de vakken Calculus, Lineaire Algebra en Kansrekening en Statistiek voor het serviceonderwijs aan de 4TU. Daarnaast wordt in het boegbeeldproject onderwijsmateriaal meegenomen dat binnen een lopend 4TU-project Blended Learning voor het schakelprogramma is en wordt ontwikkeld.

Doelen van het project

  • Opzetten en onderhouden van een actieve community van wiskundedocenten, waarin alle mogelijke informatie over de vakken basiswiskunde in het service- en schakelonderwijs wordt gedeeld. Bijvoorbeeld onderwijsmateriaal, didactische ervaringen, tips & tricks.

  • Onderzoek naar welke randvoorwaarden gelden om onderwijsmaterialen onderling en op termijn ook breder open te kunnen delen en hergebruiken

Voor wie?

De doelgroep bestaat initieel uit wiskundedocenten binnen de 4TU-instellingen. In het project verkennen we mogelijke verdere uitbreiding (ook buiten de 4TU-instellingen).

Impact

Het projectteam streeft naar inbedding van de projectresultaten in de instellingen voor de langere termijn. Zij willen een vruchtbare voedingsbodem kweken om de community rondom het delen en hergebruiken van leermaterialen uit te breiden naar andere instellingen in Nederland en daarbuiten. Om meer docenten kennis en kunde aan onderwijsmaterialen te laten toevoegen, zodat zij elkaars materialen effectiever kunnen benutten en hun studenten optimaal kunnen bedienen. Het project levert uiteindelijk lessons learned op, waar ook andere instellingen van kunnen leren.

Projectmanagement

  • Projectleider: Annoesjka Cabo, TU Delft & Hans Cuypers, TU Eindhoven
  • Projectdeskundige OER: Martijn Ouwehand, TU Delft

Voor meer informatie: A.J.Cabo@tudelft.nl