Bridging the gap – Dokters met verstand van zaken

De Universiteit Utrecht heeft samen met de stichting Medical Business Education drie online courses ontwikkeld, om studenten te ondersteunen bij niet-medisch-inhoudelijke onderwerpen. Het open en online onderwijsprogramma gaat over kwaliteit, veiligheid en leiderschap in de zorg en bevat filmpjes van 7 tot 10 minuten.

medische projecten

Instelling

Universiteit Utrecht

Doel en doelgroep

Met dit project wil de Universiteit Utrecht aankomend artsen toerusten met kennis over kwaliteit, patiëntveiligheid en leiderschap in de zorg. Vooraanstaande professionals brengen hun kennis via korte colleges in een filmpje over op studenten, zodat de aankomende artsen actuele uitdagingen aan kunnen gaan. Het is de bedoeling dat de studenten van de geneeskundeopleiding van de Universiteit Utrecht de video’s kijken ter voorbereiding op het contactonderwijs. Ze doen dat binnen de leerlijn Kwaliteit, patiëntveiligheid en medisch leiderschap.

Resultaten

Er zijn drie online modules ontwikkeld over de volgende onderwerpen:

  • Calamiteiten in de zorg
  • Kosten en effecten
  • Politieke besluitvorming in de zorg

Per onderwerp zijn er drie colleges (filmpjes) van 7 tot 10 minuten, waarin vooraanstaande sprekers aan het woord zijn. Bij iedere module is voor verdere verdieping achtergrondmateriaal te vinden in de vorm van verwijzingen naar boeken, artikelen, websites en achtergrondvideo's.

In het contactonderwijs krijgen de studenten de verdieping door middel van vragen en discussie onder leiding van een docent (flipping the classroom). De online module Calamiteiten in de zorg is al tijdens het project gebruikt, waarna studenten het contactonderwijs hebben gevolgd. Het contactonderwijs voor de andere modules is van start gegaan in het collegejaar 2018-2019.

Ontwikkelde materialen

De drie online modules zijn via de volgende links te vinden:

Tips

  • Houd in de planning voldoende rekening met drukke agenda’s van high profile sprekers, zeker voor de tijdrovende filmopnames. Ook de samenwerking tussen meerdere partijen kost vaak meer tijd dan van tevoren ingeschat.
  • Maak bij het uitwerken van thema’s voor online modules gebruik van de inzichten van vakdeskundigen. Ook de combinatie van expertise en input van verschillende groepen is heel waardevol. Betrek in elk geval ook studenten en jonge professionals.
  • Neem voor het maken van de video’s al vanaf de opstartfase een professioneel productiebedrijf in de arm. Dat komt de kwaliteit ten goede.

Contactpersoon voor vragen

Bastiaan van der Klis, b.m.vanderklis@umcutrecht.nl

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit project heeft in 2016 deelgenomen aan de stimuleringsregeling open en online onderwijs.