Uitgave XR in het onderwijs

Wat zijn de mogelijkheden, kansen, toepassingen, uitdagingen en hindernissen van eXtended Reality voor het onderwijs? Wie houden zich hiermee bezig? Waar staan we nu en waar gaan we naartoe? Lees het in de uitgave XR in het onderwijs.

XR in het onderwijs

Bril op, een roadshow én een visie

Je kunt nog zulke mooie plannen hebben om je onderwijs met XR te verrijken maar je moet die plannen ook weten te verkopen. En dat gaat verder dan alleen een presentatie of een filmpje. Laat mensen vooral zelf ervaren wat XR is. Grote kans dat ze daarna zijn verkocht.  

“Onze visie kwam binnen een dag tot stand, staat als een huis en is een uitstekend referentiekader bij alles wat we doen.”

Als het om het verkopen gaat, is de Politieacademie een bijzonder inspirerend voorbeeld. Daar zijn ze volgens product owner Kennis & Onderzoek en Virtueel Trainen Giny Verschoor altijd al bezig geweest met innovatief onderwijs en digitaal leren. Met de komst van het nieuwe basisonderwijs wilden ze graag een volgende stap zetten. En die werd vrijwel direct breed omarmd.

Digitale opsporing

Het basisonderwijs van de Politieacademie ging van drie naar twee jaar. Onder meer vanwege de behoefte aan meer blauw op straat en de groei van digitale opsporing. “Het was voor ons een goed moment om nieuwe leerroutes en modules te ontwikkelen met behulp van VR.” De VR-modules in het nieuwe basisonderwijs zijn in twee jaar opgezet, ontwikkeld en geïmplementeerd.

“XR on Tour leidde tot een levendige uitwisseling van ervaringen, inzichten en toekomstplannen.”

Ervaren

“Via een roadshow bij alle negen Politieacademie-locaties hebben we de zaak uitgerold en gezorgd voor een warme overdracht. Het was geen kwestie van een bril neerleggen en de mensen hun gang laten gaan. We hebben iedereen uitgebreid laten zien en vooral laten ervaren wat VR is en allemaal kan.”

Enthousiasme 

Dat gebeurde bij aanvang van het hele proces ook bij de directie van de politieacademie.  Daarmee ontstond er volgens Verschoor direct enthousiasme en commitment. “Wanneer je je VR-onderwijsplannen wilt verkopen, doe dat dan niet alleen met een presentatie of een filmpje. Want VR komt pas echt tot leven als je de bril opzet.”

“VR komt pas echt tot leven als je de bril opzet.”

Stappenplan  

Een roadshow was niet alleen een succes bij de politie. Casper van Leeuwen en Paul Melis trokken namens SURF met ‘XR on Tour’ langs universiteiten en hogescholen. “Een mooie en interactieve manier om te netwerken en deelnemers via demo’s en gesprekken kennis te laten maken met de mogelijkheden.” XR on Tour leidde tot een levendige uitwisseling van ervaringen, inzichten en toekomstplannen. Daarnaast ontwikkelde de SIG Virtuality een handig stappenplan

Campagne

In Delft gingen VR-Lab coördinator Arno Freeke en zijn mensen ook op pad om de blijde XR-boodschap te verkondigen. “In onze awarenesscampagne zijn we met een pc overal naartoe gegaan en hebben aan heel veel mensen laten zien wat je allemaal kunt doen met XR.” Dankzij die campagne en de steun vanuit het CvB weten steeds meer mensen de VR-Zone van Freeke en zijn team te vinden. “En ook bij ons geldt dat medewerkers verkocht zijn wanneer ze eenmaal een VR-bril hebben opgehad.”  

Visie en businesscase

Bij de ontwikkeling van de nieuwe leerroutes en modules met behulp van VR is de visie van de Politieacademie altijd leidend: een VR-module in het onderwijs gaat over plaats- en tijdonafhankelijk leren en trainen in een authentieke context. Volgens Verschoor is het ontzettend belangrijk om altijd een eigen visie te ontwikkelen. “Die van ons kwam binnen een dag tot stand, staat als een huis en is een uitstekend referentiekader bij alles wat we doen op VR-gebied. En zorg trouwens ook altijd dat je een goede businesscase hebt.”