Casus: Flexibilisering digitale leeromgeving

Veel hogescholen en universiteiten beraden zich op de toekomst van hun digitale leeromgeving. SURF ondersteunt ze hierbij. Zo publiceerden we in 2015 het rapport Een flexibele en persoonlijke leeromgeving. Hans Nederlof, lid van het college van bestuur van Fontys, vertelt over hun digitale leeromgeving, die ook moet worden aangepast.

Studenten in gesprek aan tafel met laptop

Flexibilisering onderwijs

Voor Fontys is flexibilisering van het onderwijs een van de grootste uitdagingen van de komende jaren, aldus Nederlof: “Wij zijn een van de grootste hogeronderwijsinstellingen van het land, maar we hebben ons onderzoek en onderwijs kleinschalig georganiseerd. We werken met 29 instituten, die veel vrijheid (binnen ruime kaders) hebben om hun primaire proces en hun ict-ondersteuning in te richten. Dat zorgt voor een brede variatie in elektronische leeromgevingen. Als je kijkt naar de ontwikkelingen in het hoger onderwijs, dan zie je dat flexibilisering een steeds dominanter thema wordt. Als je studenten vloeiend door zo’n grote onderwijsorganisatie wilt laten stromen, stelt dat hoge eisen op het gebied van onderwijslogistiek en van de digitale leer- en werkomgeving.”  

  “Wij zijn een van de grootste hogeronderwijsinstellingen van het land, maar we hebben ons onderzoek en onderwijs kleinschalig georganiseerd."

  Modulaire aanpak ligt voor de hand

  In het SURF-rapport notitie-een-flexibele-en-persoonlijke-leeromgeving  komen de kaders en componenten voor een flexibele en persoonlijke digitale leer- en werkomgeving (DLWO) aan de orde. Het rapport laat zien dat een modulaire aanpak voor de hand ligt, waarin de verschillende diensten, applicaties en systemen als legostenen te combineren zijn. Ook maakt het duidelijk welke mogelijkheden voor integratie er zijn. “Ik vind het mooi dat SURF met dergelijke rapportages vanaf de bodem begint”, zegt Nederlof. “Dat levert mooie integrale documenten op. Door dat soort rapporten heeft SURF een duidelijke toegevoegde waarde, die ons verder helpt als sector.”

  Containerbegrippen

  Meer concreet ziet Nederlof die toegevoegde waarde in de definities en afbakeningen die het rapport bevat: “SURF laat goed zien dat zo’n DLWO een containerbegrip is, en het rapport geeft daar een definitie plus een afbakening aan, maakt duidelijk welke componenten daarin zitten. Dat helpt. Ik noemde net de flexibilisering; dat is natuurlijk ook een containerbegrip. Fontys wil er de komende 4-5 jaar extra op in zetten om aan te sluiten bij het individuele talent van studenten. Dat klinkt als een open deur, maar we gaan daar serieus werk van maken. Dat maakt de uitdaging nog veel groter: flexibilisering is immers ondenkbaar zonder digitalisering.”

  "We zijn op dit moment nog een beetje aan het zoeken omdat SURF gereorganiseerd is. Maar met die kennisdeling zit het volgens mij wel snor, dat zorgt voor inspiratie."

  Kennisdeling

  Kunnen instellingen op dit gebied wat van elkaar leren? “Dat denk ik zeker”, zegt Nederlof. “Ik denk dat we dat binnen SURF-verband al heel wat jaren heel goed doen. Die samenwerking krijgt op heel veel manieren gestalte. We zijn op dit moment nog een beetje aan het zoeken omdat SURF gereorganiseerd is. Maar met die kennisdeling zit het volgens mij wel snor, dat zorgt voor inspiratie. Samenwerken is ingewikkelder, want je zit met digitalisering van het onderwijs dicht bij de kern van het primaire proces. Dat maakt het lastiger om tot inhoudelijke samenwerking te komen. Je hebt dan echt te maken met het DNA van de verschillende instellingen.”