Casus: ict-infrastructuur in de cloud met KUBUS

In ons cloudproject KUBUS werken we samen met 6 hogescholen aan de totstandkoming van IaaS-dienstverlening (Infrastructure as a Service). Via een gezamenlijk platform kunnen onze leden ict-voorzieningen zoals processoren, geheugen en opslag afnemen. Cees Plug, directeur ict van Hogeschool Inholland, is een van de deelnemers aan KUBUS.

2 personen luisteren aandachtig

Server- en opslagcapaciteit

Bij Infrastructure as a Service neem je ict-infrastructuurvoorzieningen af uit de cloud. Daarbij gaat het vooral om virtuele machines (servercapaciteit) en opslagcapaciteit, aldus Cees Plug. “Eigenlijk is het raar dat de leden van SURF al decennia een gezamenlijk netwerk hebben, terwijl we allemaal onze eigen datacenters beheren. In het verleden is wel gesproken over de mogelijkheid om datacenters samen te voegen, maar die gesprekken leidden toen niet tot concrete acties. Tot we in 2014 met 6 hogescholen de knoop doorhakten: we willen met onze ict-infrastructuur naar de cloud. Dat was het begin van het KUBUS-project.”

Groep van 5 mensen op een brug

Programma van eisen

Begin 2015 richtten de 6 hogescholen een projectgroep op die een uitgebreid programma van eisen voor een IaaS-platform opstelden. Wat waren de belangrijkste eisen? “Om te beginnen betalen naar gebruik en schaalbaarheid”, zegt Plug. “Als je minder capaciteit nodig hebt, betaal je minder, en als je meer gebruikt, betaal je meer. Daarnaast verwachten we natuurlijk continuïteit van de IaaS-dienstverlening en de mogelijkheid om te kunnen in- en uitstappen. Op basis van onze eisen heeft SURF de markt geconsulteerd en vervolgens ons een voorstel gedaan.” De interesse bij alle leden de interesse voor het afnemen van IaaS-dienstverlening wordt gepeild. Hoe meer instellingen meedoen, hoe lager de gemiddelde kosten per lid zullen zijn.

Mix-en-matchoplossing

Bij de ontwikkeling van de dienstverlening hebben we gekozen voor een mix-en-matchoplossing. “Voor een deel van de IaaS-diensten heeft SURF al eigen faciliteiten”, stelt Plug. “Die worden gecombineerd met IaaS-diensten die via een Europese aanbesteding van de markt worden betrokken. De dienstverlening zal bestaan uit virtuele machines, een Cloud Management Platform, maatwerk voor back-up en continuïteit, regievoering door SURF en het uitvoeren van de benodigde inkooptrajecten.”

Ontzorging is belangrijk voordeel

Plug vindt vooral ontzorging een belangrijk voordeel: “Doordat het beheer van je eigen datacenter wegvalt, kun je de vrijkomende resources en aandacht besteden aan onderwijs. Door de gekozen mix-en-matchoplossing kun je als instelling zelf bepalen wat je wilt onderbrengen bij externe aanbieders en wat je per se binnen de muren van SURF wilt houden. Bij die afweging spelen informatieveiligheid en -vertrouwelijkheid een rol, naast de gewenste functionaliteit en de kosten van dit alles.” IaaS-dienstverlening is de eerste belangrijke stap op weg naar verdere samenwerking tussen de instellingen op het gebied van dienstverlening uit de cloud, zoals Platform as a Service (PaaS) en Software as a Service (SaaS).