Casus: Wateronderzoek in de HPC Cloud

Het Delftse International Institute for Infrastructural Hydraulic and Environmental Engineering (IHE) verzorgt masteropleidingen en PhD-trajecten in watermanagement. Studenten, docenten en onderzoekers werken er aan onderzoeksprojecten die veel rekenkracht en opslagcapaciteit vragen. Een aantal gebruikt voor hun onderzoek de HPC Cloud.

 

Sattelietfoto van de baai van San Francisco

Eigen clusters

SURF biedt de Nederlandse academische gemeenschap sinds 2009 toegang tot de HPC Cloud. Die stelt gebruikers in staat hun eigen clusters te bouwen die zijn samengesteld uit virtuele machines. Die optie sloot goed aan bij de wensen van IHE, een opleidingsinstituut van UNESCO. Onderzoeker Gerald Corzo: “Meerdere studenten bij ons hadden behoefte aan HPC-faciliteiten. We hebben daar verschillende opties voor bekeken, maar uiteindelijk kwamen we uit bij SURF. We maken gebruik van OpenNebula op de HPC Cloud. De laatste update van OpenNebula heeft voor ons een aantal belangrijke voordelen, onder andere bij het uploaden en bewerken van afbeeldingen.”

Modellering en simulatie

Zo’n 15 studenten en onderzoekers maken gebruik van de HPC Cloud. “Het gaat daarbij vooral om kustprojecten, bijvoorbeeld het gedrag van de zee bij een delta”, zegt Corzo. “We kijken naar morfologische veranderingen in de kustlijn, maar ook naar navigatie of naar de effecten van stormen. Dat doen we met behulp van modellering en simulatie. We willen daardoor een groot aantal scenario’s doorrekenen en evalueren.”

“Meerdere studenten bij ons hadden behoefte aan HPC-faciliteiten. We hebben daar verschillende opties voor bekeken, maar uiteindelijk kwamen we uit bij SURF."

Efficiënt en flexibel

Voor modellering en simulatie is veel rekenkracht nodig. Onderzoekers bij het IHE evalueren grote aantallen scenario’s in het verleden en de toekomst. “HPC Cloud is daarbij voor ons een efficiënt en flexibel systeem”, stelt Corzo. “Het kost ons maar 10 tot 15 minuten om een computingomgeving op te zetten. We kunnen eenvoudig virtuele machines ontwikkelen op onze eigen computers en die vervolgens uploaden naar de HPC Cloud. Bovendien kunnen we die virtuele machines een x-aantal malen kopiëren op de HPC Cloud, zodat we gemakkelijk kunnen opschalen.”

Workshops

SURF heeft 2 workshops bij het IHE verzorgd, in maart en oktober 2015. “De eerste workshop ging vooral over data-gedreven modellering en de eisen die dat stelt aan de systemen”, zegt Corzo. “De tweede workshop was vooral gericht op onze studenten, die een goed beeld hebben gekregen van de mogelijkheden van high-performance computing in het algemeen en van de HPC Cloud in het bijzonder. Dat heeft bij veel studenten echt de ogen geopend.”

“We hebben een prettige relatie met SURF en we krijgen veel ondersteuning. Dat geldt ook voor onze studenten."

Samenwerking

Corzo is positief over de support van SURF: “We hebben een prettige relatie met SURF en we krijgen veel ondersteuning. Dat geldt ook voor onze studenten. We weten waar we terecht kunnen als we speciale wensen hebben of als we aanvullende rekenkracht nodig hebben. Bovendien hebben we 1 contactpersoon die onze organisatie goed kent, dat scheelt ook.”

Lees meer