Casus: Wifi-as-a-Service ontzorgt de netwerkbeheerder

We startte in 2014 met het project Wifi-as-a-Service (WaaS). Dat leidde tot de dienst SURFwireless: een door SURFnet beheerde en aangestuurde wifi-omgeving. De Hogeschool Utrecht (HU) zat in het projectteam en is waarschijnlijk de eerste afnemer.

2 personen luisteren aandachtig

Voorbereiding en aanbesteding

Sven de Ridder was in 2015 nauw betrokken bij de voorbereiding en aanbesteding van SURFwireless. Die aanbesteding is nu rond en er is een partij gecontracteerd. Vanaf 2016 is SURFwireless dus echt bruikbaar voor instellingen. “Wij doen dat stapsgewijs”, zegt Sven de Ridder. “Dat gaat in samenhang met de huisvestingsplannen en de afschrijving van de huidige infrastructuur. We beginnen op de locatie Amersfoort. Hier is de apparatuur aan vervanging toe. Daar komen waarschijnlijk tussen de 125 en de 160 access points.”

Ontzorging

Het grootste voordeel van SURFwireless is, volgens De Ridder, het ontzorgen en ontlasten van de afdeling Netwerkbeheer van de HU. “Veel instellingen hebben weinig deskundigheid in huis over wifi. Dan is het fijn als je voor een relatief laag bedrag per maand een excellente dienstverlening kunt inkopen. Het beheer ligt bij SURFnet, daar heeft de HU weinig omkijken meer naar. Het enige waar wij als HU verantwoordelijk voor zijn, is het plaatsen van de access points op de posities die SURFnet heeft aangegeven en ze vervolgens aansluiten op ons bekabelde netwerk.” 

Studentes met laptop

Ondersteuning

Hoewel het netwerk op de locatie Amersfoort zeker beter zal worden, ligt volgens De Ridder daar niet de grootste winst: “De grootste voordelen zitten in het uit handen geven van de wireless dienstverlening. SURFnet levert meer expertise, hierdoor kun je mensen vrijmaken voor andere werkzaamheden. Die kunnen bijvoorbeeld een rol spelen bij de eerstelijns ondersteuning, die in handen is van de HU. Op die manier kunnen we onze gebruikers beter faciliteren. SURFnet verzorgt de tweedelijns ondersteuning.”

Samenwerking

Sven de Ridder is ook te spreken over de samenwerking met SURFnet: “Dat gaat heel plezierig. SURFnet is geen commerciële partij, het is echt een partner van het onderwijs. Dat maakt dat zo’n klus heel succesvol kan zijn. Er is een onderlinge vertrouwensband, dat werkt heel fijn.” Eind maart 2016 hoopt Sven de Ridder met de uitrol te kunnen starten: “En als dit goed werkt, gaan de andere vestigingen volgen. Dat kan dan ineens heel snel gaan.”