Casus Zuyd Hogeschool: De nieuwe DLWO is een visie van alle geledingen samen

Volgens diverse (inter)nationale rapporten wordt het onderwijs in de toekomst flexibeler, meer open en komt de student meer centraal te staan. Wat betekent dit voor de digitale leer- en werkomgeving van Zuyd? Verschillende groepen hebben over deze vraag nagedacht. SURF ondersteunde dit traject. Het resultaat lees je in deze casusbeschrijving.

Op de voorgrond een notebook met pen, op de achtergrond mensen die samenwerken

Visieworkshops DLWO: ondersteuning op maat

Om instellingen te ondersteunen bij het vormen van een visie op de DLWO, bieden SURF en de special interest group DLWO visieworkshops op maat aan. De nadruk ligt op begripsvorming, probleemanalyse of strategiebepaling (afhankelijk van de vraag van de instelling). Aan het eind van de workshop is de instelling een stap verder met de visievorming op de DLWO van de toekomst. In de casus zuyd hogeschool leest u meer over hoe zij tot een visie op de DLWO zijn gekomen.

Werkboek Visie op DLWO

Het werkboek Visie op DLWO adviseert bij het vormen van een visie op het inrichten van de DLWO. Het biedt daartoe onder andere instrumenten, praktijkbeschrijvingen en opdrachten. De inhoud van het werkboek is opgesteld in een aantal werksessies met deelnemers uit verschillende instellingen en medewerkers van SURF.

Project Flexibele en persoonlijke digitale leeromgeving

De visieworkshops worden aangeboden binnen het project Flexibele en persoonlijke digitale leeromgeving. Met het project ondersteunt SURF instellingen bij het inrichten van een digitale leeromgeving die flexibel en persoonlijk leren optimaal mogelijk maakt.