Cijfers en hoogtepunten SURFconext 2021

SURFconext is in 2021 weer flink gegroeid. Het totale aantal logins via de dienst kwam met ruim 251 miljoen weer hoger uit dan in 2020. Ook het aantal unieke gebruikers steeg weer in 2021. Bekijk alle cijfers in de infographic, lees meer over de nieuwe SURFconext API Security-functionaliteit en bekijk de terugblik van What's Next @ SURFconext.

Staafdiagram met aantal logins per jaar via SURFconext

SURFconext: weer flink gegroeid

In 2021 is het aantal instellingen en unieke gebruikers opnieuw toegenomen ten opzichte van 2020. Die stijging is voor een groot deel toe te kennen aan zelftestonderwijs.nl, de website waar studenten en medewerkers in het mbo, hbo en wo met SURFconext kunnen inloggen om gratis zelftesten te bestellen. We hebben hiervoor een aantal nieuwe mbo-instellingen aan SURFconext gekoppeld. En met ruim 7,2 miljoen inlogs in de eerste week van het collegejaar was er ook in 2021 opnieuw een record.

SURFsecureID: meer dan 10 miljoen logins

Ook het gebruik van SURFsecureID steeg wederom sterk in 2021. Steeds meer instellingen en gebruikers maken gebruik van deze tweefactorauthenticatie-dienst om extra veilig in te kunnen loggen op diensten. In 2021 steeg het aantal gebruikers met 48% en kwam het totale aantal logins uit boven de 10 miljoen! Verder zien we een toename van het aantal inlogs via Azure MFA tokens.

Bekijk de infographic
Cijfers SURFconext 2021

Nieuw in 2021: SURFconext API Security

In 2021 introduceerden we een nieuwe functionaliteit: SURFconext API Security. Daarmee kunnen instellingen hun instellings-API’s, waarmee ze data beschikbaar maken voor mobiele apps of voor andere instellingen, afschermen via SURFconext. Denk aan het studentinformatie- en het roostersysteem. Inloggen op een instellings-API is daardoor even veilig en betrouwbaar als inloggen op een reguliere dienst die op SURFconext is aangesloten. Ook als de gebruiker van buiten de eigen instelling komt.

Lees de SURFconext API Security-use case van de UvA/HvA

SURFconext-materie in 1 minuut

Het SURFconext-team heeft in 2021 filmpjes opgenomen waarin zij kort meer over aan SURFconext gerelateerd onderwerp vertellen: InAcademia, remote vetting, attribuutminimalisatie, European Student Identifier (ESI) en het Service Provider dashboard.

Bekijk de filmpjes

Terugblik What's Next @ SURFconext 2021

Op 10 juni 2021 vond een online editie plaats van What's Next @ SURFconext. Met daarin onder andere een SURFconext-update van Femke Morsch (productmanager SURFconext) en korte talks over onder andere Self Sovereign Identity (SSI) en MFA. Verder hield Klaas Wierenga, Chief Information & Technology Officer bij GÉANT, een keynote over Internationale ontwikkelingen op het gebied van Trust & Identity. Wim Biemolt, netwerkengineer bij SURF en voorzitter van SURFcert, praatte iedereen bij op het gebied van security, met name over het stelen van credentials door cybercriminelen en hoe instellingen zich daar beter tegen kunnen wapenen.

Bekijk de opnames van What’s Next @ SURFconext