Community Services: co-creatie met onderzoeksgemeenschappen

SURF werkt nauw samen met onderzoekers bij het ontwikkelen van nieuwe ict-diensten. Hierbij gaat het vaak om grootschalige, landelijke onderzoeksinfrastructuur zoals LOFAR en BBMRI. We werken gezamenlijk aan proofs of concept (het testen van ideeën) en organiseren bijeenkomsten voor de onderzoekscommunity.

Veld met verschillende onderdelen die samen onderdeel zijn van LOFAR

Steeds complexere ict-vragen

Community-gedreven innovatie is nodig omdat onderzoekers steeds complexere ict-vragen hebben. Er is behoefte aan een partij als SURF voor het faciliteren van hedendaags datagedreven onderzoek en onderzoek waarbij meerdere instellingen betrokken zijn.

Federatieve diensten

Als onderdeel hiervan worden ook federatieve diensten ontwikkeld met de onderzoeksgemeenschap. Dat zijn diensten waarbij onderzoeksinstellingen elkaars systemen en expertise gebruiken. In nationale projecten werken verschillende instellingen met SURF samen aan de ontwikkeling van infrastructuur voor onderzoek, variërend van standaard data-analyse tools en catalogi tot gefedereerde reken- en netwerksystemen. 

Samenwerkingsprojecten

SURF neemt deel aan diverse projecten en programma’s voor de ontwikkeling van infrastructuur voor de onderzoekscommunity:

Community meetings

Om de vraag helder te krijgen of te toetsen en om dienstontwikkelingstrajecten richting te geven organiseren we events met een breder publiek. Ook geven we workshops om kennis uit te wisselen over technologie. Zo organiseren we regelmatig focus- en programmeurmeetings met partner DTL. SURF faciliteert 2 special interest groups (SIG's) waarin experts en andere geïnteresseerden kennis met elkaar delen: de SIG Compute Resources for Life Science Research en de SIG werkgroep Veilige Datakoppeling.

Het gaat hierbij voornamelijk om samenwerkingsverbanden binnen de levenswetenschappen, maar in dit project worden ook nieuwe community’s opgebouwd, bijvoorbeeld rond smart energy. 

Cocreatie met brede toepasbaarheid

Cyclisch innoveren is bekend uit de softwareontwikkeling, met methodes als Agile en Scrum. In een cocreatie met de community zijn de lijnen kort. Door de nauwe samenwerking kunnen we snel en iteratief ontwikkelen, waarbij je begint met een voorlopige versie en deze steeds verder verbetert. In het proces worden vereisten opgesteld, architecturen ontworpen en proofs of concept functioneel en technisch getest. Vervolgens gaan we over tot productontwikkeling. We zetten de architectuur van de oplossing generiek op zodat andere instellingen ook profijt kunnen hebben van de ontwikkelde oplossingen. 

Rol van SURF 

De rol van SURF bestaat uit het begeleiden van het proces, kennis leveren over systemen voor data en data-analyse, en het samenbrengen van vraag en oplossing. Daarbij zijn SURF-medewerkers betrokken die zelf ook onderzoeksondersteuner zijn geweest en de behoeftes goed begrijpen. Dankzij onze kennis van dienstontwikkeling en businessmodellen kunnen we gericht toewerken naar een oplossing die het onderzoek ondersteunt. Samen met de instellingen bepalen we vervolgens het service delivery model: een federatieve dienst en/of een dienst beheerd door SURF.