Conclusies en resultaten experiment Twist: Testomgeving wiskundetoetsen

Het experiment Twist onderzocht hoe de cloud-toetssoftware van SOWISO ingezet kan worden om instellingsoverstijgend gebruik te maken van een database met geavanceerde wiskundeopgaven en -toetsen. Ook is bekeken hoe het is om het beheer uit te besteden aan een commerciële partij. De clouddienst blijkt een volwaardig alternatief.

 

Twee studentes kijken samen naar een laptop

Clouddienst SOWISO

Het experiment heeft een gedeelte van de wiskundeopgaven uit de database ONBETWIST overgezet naar de clouddienst van SOWISO. Hiermee kwamen de opgaven beschikbaar voor de deelnemende instellingen. De opgaven uit de in een eerder SURF-project ontwikkelde ONBETWIST-database bieden rijke feedbackmogelijkheden en open antwoorden die automatisch nagekeken worden met computeralgebra-software. De clouddienst van SOWISO biedt de mogelijkheid om de items voor formatief en summatief toetsen in te zetten. De software omvat verder een auteursomgeving en verschillende mogelijkheden voor rapportages.

Goede mogelijkheden voor samenwerking

De belangrijkste conclusies uit het experiment zijn dat de clouddienst van SOWISO:

  • een technisch volwaardig alternatief is voor de ONBETWIST-database
  • voldoende mogelijkheden biedt om hoogwaardige interactieve en geparametriseerde wiskunde-opgaven aan te bieden
  • goede mogelijkheden heeft om met verschillende docenten en instellingen samen te werken en een database van toetsitems aan te leggen
  • op verschillende manieren te integreren is in de leeromgevingen van de gebruikers, onder andere met behulp van de LTI-standaard (Learning Tools Interoperability: een standaard om onderwijsapplicaties te integreren met leerplatformen)

Vervolg

Uit het experiment blijkt dat de SOWISO-dienst op eenvoudige wijze binnen de leeromgevingen van andere instellingen beschikbaar gemaakt kan worden. Een mogelijke vervolgstap is dat de gehele ONBETWIST-database overgezet wordt naar en beheerd wordt door SOWISO.